Đường dẫn truy cập

Australia, Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ giáo dục Việt Nam


Chính phủ Úc thông qua Cơ quan Phát triển Quốc Tế Úc (AusAID) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng cam kết tiếp tục hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo của Việt Nam thông qua việc cung cấp các khoản tài trợ nhỏ cho các sáng kiến áp dụng phương pháp mới trong hoạt động học tập.

Trong vòng 5 năm qua hai tổ chức này đã hợp tác và sử dụng dự án chương trình học tập tổng hợp để hỗ trợ các cơ quan chính phủ và các tổ chức xã hội sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông hiệu quả hơn trong hoạt động đào tạo nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và hội nhập quốc tế tốt hơn.

Với khoản tài trợ trị giá tới 30.000 đôla Mỹ cho từng sáng kiến, dự án giúp tài trợ cho các chương trình nâng cao năng lực áp dụng phương pháp học tập mới và tiếp cận với các mạng lưới chuyên môn trong và ngoài nước.

Khoảng 145.000 đô la Mỹ đã được trao cho 5 tổ chức Việt Nam năm 2011, mang lại cơ hội học tập cho khoảng 150 nhân viên quản lý cấp khoa, 140 giáo viên và 40 cán bộ nghiên cứu.

Năm 2012 này, vòng 6 của chương trình học tập tổng hợp sẽ cung cấp khoản tài trợ tương tự cho các tổ chức Việt Nam có dự án đổi mới hoạt động học tập và giảng dạy tốt nhất, đồng thời cũng thể hiện được năng lực thực hiện dự án hiệu quả.

Nguồn: World Bank, VOV

XS
SM
MD
LG