Đường dẫn truy cập

Chất đạm do bệnh thấp khớp tạo ra ‘có thể ngăn Alzheimer’


Alzheimer là hình thức sa sút trí nhớ thông thường nhất ở người

Chaát ñaïm do beänh thaáp khôùp taïo ra ‘coù theå ngaên beänh Alzheimer’ Caùc nhaø nghieân cöùu cho bieát moät chaát ñaïm do beänh thaáp khôùp taïo ra coù theå ñaûo ngöôïc caùc taùc haïi cuûa beänh Alzheimer, vaø thaäm chí coù theå ngaên chaën caên beänh gaây tình traïng maát trí nhôù.

Các nhà nghiên cứu cho biết một chất đạm do bệnh thấp khớp tạo ra có thể đảo ngược các tác hại của bệnh Alzheimer, và thậm chí có thể ngăn chặn căn bệnh gây tình trạng mất trí nhớ.

Trong một nghiên cứu công bố ngày hôm nay, các nhà khoa học tại Đại học Nam Florida nói rằng tình trạng mất trí nhớ ở chuột mắc bệnh Alzheimer đã bị thay đổi khi được tiêm loại protein này.

Các nhà khoa học cho rằng loại chất đạm đó nhiều khả năng kích thích các tế bào lan tới các phần cơ thể bị tổn thương để loại bỏ các độc tố.

Họ nói rằng các kết quả cho thấy một sự suy giảm lớn lượng tích tụ protein trong não gây ra bệnh Alzheimer.

Đại học vừa kể dự định bắt đầu một cuộc thử nghiệm chất protein đó trên người vào cuối năm nay.

Alzheimer là hình thức sa sút trí nhớ thông thường nhất ở người.

Nghiên cứu được đăng tải trên mạng trong Tạp chí về Bệnh Alzheimer.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG