Đường dẫn truy cập

Phản ứng của dân chúng Âu Châu đối với việc Tổng Thống Bush loan báo cải tổ quân đội Hoa Kỳ. - 2004-08-24


Tô Hà Giang tường trình từ Praha về phản ứng của dân chúng Âu Châu đối với việc Tổng Thống Bush loan báo cải tổ quân đội Hoa Kỳ và ảnh hưởng của việc rút quân đối với kinh tế của các nước Âu Châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG