Đường dẫn truy cập

Miến Điện tố cáo Hoa Kỳ đặt Miến Ðiện vào sổ đen của những nước không hành động đủ để chống lại nạn rửa tiền. - 2003-11-21


Miến Điện tố cáo Hoa Kỳ về chuyện đặt nước này vào danh sách trong sổ đen gồm những nước không hành động đủ để chống lại nạn rửa tiền.

Hôm thứ Tư, Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ cho rằng Miến Điện và 2 trong những ngân hàng thương mại của Miến dính dáng vào nạn rửa tiền.

Trong bản tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, phe quân nhân đương quyền tố cáo các nước giàu có là đã gây phương hại, theo nguyên văn lời bản tuyên bố, cho các nước tiến triển theo đường lối hòa bình như Miến Điện bằng những thái độ tiêu cực liên tục, những hành động vô trách nhiệm và những kỳ vọng thiếu thực tế.

Theo tinh thần của đạo luật Ái Quốc của Hoa Kỳ, được thông qua để chống khủng bố , bộ Tài Chánh Hoa Kỳ có thể buộc các ngân hàng Mỹ ngưng nhiều trong số các dịch vụ tài chánh của họ với những cơ cấu bị cho là rửa tiền.

XS
SM
MD
LG