Đường dẫn truy cập

LESSON #69: To keep someone at arm’s length và To twist someone’s arm. - 2003-11-12


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có chữ Arm đánh vần là A-R-M nghĩa là cái cánh tay. Đó là To Keep Someone at Arm’s Length và To Twist Someone’s Arm. Chúng tôi xin nhắc lại: 2 thành ngữ mới này là To Keep Someone At Arm’s length và To Twist Someone’s Arm.

Thành ngữ thứ nhất To Keep Someone At Arm’s Length có một chữ mới là Length đánh vần là L-E-N-G-T-H nghĩa là chiều dài. To Keep Someone At Arm’s Length nghĩa đen là gĩư một người nào ở một chỗ cách xa mình khoảng chiều dài cánh tay, và nghĩa bóng là giữ cho người đó đừng tỏ ra qúa thân mật với mình. Trong thí dụ thứ nhất sau đây, một cô sinh viên cãi nhau với cô bạn và tới bây giờ hai người vẫn chưa làm lành với nhau . Xin mời chị Pauline Gary đọc thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): My best friend and I had a falling out over something silly a month ago. I’d love to make it up with her but she still keeps me at arm’s length.

TEXT: (TRANG): Cô sinh viên này than thở như sau: Cô bạn thân nhất của tôi và tôi cãi nhau về một chuyện ngớ ngẩn cách đây một tháng. Tôi muốn làm lành với cô ấy nhưng cô ấy cứ giữ một thái độ xa xôi lạnh nhạt.

Một số chữ mới cần biết là To Fall Out đánh vần là F-A-L-L và O-U-T nghĩa là cãi cọ với nhau, và To Make Up đánh vần là M-A-K-E và U-P nghĩa là làm lành với nhau. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ vừa kể:

AMERICAN VOICE : (PAULINE ): My best friend and I had a falling out over something silly a month ago. I’d love to make it up with her but she still keeps me at arm’s length.

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai, một giáo sư đại học tên là Green không được sinh viên ưa chuộng vì tính tình khó chịu của ông ta. Xin mời chị Pauline đọc lời bình phẩm của sinh viên về giáo sư này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Professor Green is one of the greatest authorities in his field, but he is so cold and rude that he keeps everybody including his colleagues at arm’s length.

TEXT: (TRANG): Người ta bình phẩm về giáo sư Green như sau: Giáo sư Green là một trong số các chuyên gia có uy tín nhất trong ngành của ông âý. Nhưng ông ấy lạnh lùng và thiếu lịch sự đến độ mọi người kể cả các bạn đồng nghiệp, không ai muốn thân cận với ông ấy.

Những chữ mới mà ta cần biết là Authority đánh vần là A-U-T-H-O-R-I-T-Y nghĩa là người có uy tính hay một chuyên gia, Field đánh vần là F-I-E-L-D nghĩa là lãnh vực hay ngành học, Rude đánh vần là R-U-D-E nghĩa là bất lịch sự, và Colleague đánh vần là C-O-L-L-E-A-G-U-E nghĩa là bạn đồng nghiệp. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này và để ý đến cách dùng thành ngữ To keep someone at arm’s length:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Professor Green is one of the greatest authorities in his field, but he is so cold and rude that he keeps everybody including his colleagues at arm’s length.

TEXT: (TRANG): Khi người Mỹ dùng áp lực để thuyết phục một người làm một điều gì đó, họ dùng thành ngữ Bẻ cong cánh tay của người ấy. Tiếng Anh là To Twist Someone’s arm. Thành ngữ này có một chữ mới là To Twist đánh vần là T-W-I-S-T nghĩa là bẻ cong hay vặn méo đi. Trong thí dụ sau đây do chị Pauline đọc, một cô sinh viên được người bạn thuyết phục để đi xem ciné:

AMERICAN VOICE : (PAULINE): I don’t listen to classical music much, but my roommate twisted my arm to see that movie about Mozart with her. And to tell the truth I am glad I did. It turned out to be a great show

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: tôi không thách nghe nhạc cổ điển lắm, nhưng cô bạn cùng phòng tôi thuyết phục tôi đi xem cuốn phim về nhà soạn nhạc Mozart với cô ấy. Thành thật mà nói thì tôi vui là đã đi xem phim này bởi vì tôi thấy phim đó rất hay.

Những chữ mới mà ta cần biết là: classical đánh vần là C-L-A-S-S-I-C-A-L nghĩa là cổ điển , Roommate đánh vần là R-O-O-M-M-A-T-E nghĩa là bạn cùng phòng, và show đánh vần là S-H-O-W nghĩa là một vở kịch hay một cuốn phim. Bây giờ chị Pauline sẽ đọc lại thí dụ này cho chúng ta nghe:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): I don’t listen to classical music much, but my roommate twisted my arm to see that movie about Mozart with her. And to tell the truth I am glad I did. It turned out to be a great show.

TEXT: (TRANG): Đôi khi một người viện cớ là những người xung quanh, người khác thuyết phục họ làm một điều gì đó, nhưng sự thật thì chính họ muốn làm điều này. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một nữ dân biểu cho biết tại sao bà ấy ra tranh cử vào chức vụ này.

AMERICAN VOICE: (PAULINE): You know, I never wanted the job but a lot of people twisted my arm to run, so I went ahead and entered the race. When my term is up I suppose they will twist my arm and I’ll have to run again.

TEXT: (TRANG): Nữ dân biểu này nói như sau: Quý vị biết chứ, tôi không hề muốn chức vụ này nhưng rất nhiều người đã thuyết phục tôi ra tranh cử, vì thế tôi đã ra tranh cử. Khi nhiệm kỳ này hết hạn, tôi đoán rằng họ lại thuyết phục tôi, và tôi lại phải ra tranh cử một lần nữa.

Có vài chữ mới mà ta cần biết là Race đánh vần là R-A-C-E nghĩa là cuộc chạy đua hay tranh cử, và Term đánh vần là T-E-R-M nghĩa là nhiệm kỳ. Bây giờ mời quý vị nghe chị Pauline đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): You know, I never wanted the job but a lot of people twisted my arm to run, so I went ahead and entered the race. When my term is up I suppose they will twist my arm and I’ll have to run again.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ To Twist Someone’s Arm vừa kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một làTo Keep Someone At Arm’s Length nghĩa là giữ cho người khác đừng thân mật với mình, và hai là To Twist Someone’s Arm nghĩa là dùng áp lực để thuyết phục ai làm một cái gì. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG