Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 226


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 226, Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta nghe Elizabeth và Gary bàn về buổi ăn trưa giữa Ông Blake là người làm cho hãng chế tạo người máy điện tử International Robotics với hai người là ông Mike Epstein và bà Shirley Graham ở phòng đợi (lobby=phòng tiếp tân, phòng đợi, tiền sảnh) của khách sạn Embassy Suites Hotel. Mr. Epstein and Ms. Graham are in the lobby of the Embassy Suites Hotel. Ta nghe những câu chào đón lúc đầu, các câu hỏi thăm qua loa và cách ngắt lời lịch sự. Khi giới thiệu ai, ta dùng câu This is…, và khi được giới thiệu, ta nói: It’s nice to meet you hay Pleased to meet you. Và khi muốn ngắt lời lịch sự, ta dùng: Well, I hate to interrupt, but …như ông Epstein nói: Well, I hate to interrupt, but I have a car outside, and we have a reservation at 12:15. Xin lỗi quí vị tôi phải phải ngắt lời, nhưng chúng ta có xe chờ bên ngoài và đã hẹn ăn trưa lúc 12:15. Hay ta có thể nói: Sorry for interrupting…, but…

Cut 1

Story Review: Elizabeth and Gary

Larry: Review

Eliz: Our next conversation takes place the next day, Wednesday, June 12.

Mr. Epstein and Ms. Graham are in the lobby of the Embassy Suites Hotel.

They are looking for Mr. Blake.

Gary: This conversation contains examples of introductions and small talk.

It also shows how to interrupt politely.

Eliz: Let’s listen to the conversation.

MUSIC

Dialog: FIB Dialog, Introductions

Larry: Dialog

Epstein: Now, let’s see. Where is he?

Oh, there he is, over there reading the newspaper.

Mr. Blake!

Blake: Oh, hi Mike. How are you today?

Epstein: It’s good to see you, Charles.

This is our Vice President, Shirley Graham.

Epstein: Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.

Graham: It’s nice to meet you, Mr. Blake.

Blake: Pleased to meet you, Ms. Graham.

Graham: How are you today?

Blake: Fine. And you?

Graham: Just fine.

Mike tells me that he took you around San Francisco yesterday.

Blake: We had a great time yesterday.

We went down to Fisherman’s Wharf, and we had lunch, and then we drove around San Francisco and saw a bit of the city. [Fisherman’s Wharf=chợ cá ở ngoài bến tầu, một địa điểm buôn bán đồ biển sầm uất ở San Francisco. Fisherman=người câu cá, người đánh cá; wharf=cầu tầu, bến tầu, pier.]

Graham: Is this your first trip to the West Coast?

Blake: Well, not really.

I was here about seven years ago, just for a very brief visit.

And now I have a little bit more time to see some of the city.

Epstein: Well, I hate to interrupt, but we have a car outside, and we have reservations at 12:15.

Epstein: So why don’t we get over to the restaurant, and we can continue our conversation there?

Okay?

Graham: Okay.

Blake: Sounds fine to me.

Epstein: Okay. Let’s go!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần hai bài học, quí vị nghe và lập lại những câu khi giới thiệu, hỏi thăm và khi ngắt lời.

Cut 2

Language Focus: Listen and Repeat: Functions

Larry: Listen carefully.

Eliz: It’s good to see you.

(pause for repeat)

Eliz: This is our Vice President, Shirley Graham.

(pause for repeat)

Eliz: Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.

(pause for repeat)

Eliz: It’s nice to meet you, Mr. Blake.

(pause for repeat)

Eliz: Pleased to meet you, Ms. Graham.

(pause for repeat)

Eliz: Is this your first trip to the West Coast?

(pause for repeat)

Eliz: I hate to interrupt, but we have a car outside.

(pause for repeat)

Eliz: Why don’t we get over to the restaurant?

(pause for repeat)

Eliz: Sounds fine to me.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Ta nghe Elizabeth và Gary bàn về mẩu đối thoại của ba người. Make small talk=talk about friendly personal topics, hỏi thăm qua loa (như hỏi về bữa ăn trưa và cuộc du ngoạn thăm San Francisco, the small talk was about the lunch and sightseeing of Mr. Blake.)

Cut 3


Discussion: Elizabeth and Gary

Eliz: What do you think about this conversation?

Gary: First Mr. Epstein introduces Mr. Blake and Ms. Graham.

Gary: And then they make some “small talk.”

They talk about friendly personal topics.

Eliz Yes, Mr. Blake tells Ms. Graham about his day in San Francisco with Mr. Epstein.

Gary: Notice that he only talks about the lunch and sightseeing, not about the business discussions.

Eliz: Yes, I see.

Gary: Then Mr. Epstein interrupts, using the polite expression “I hate to interrupt...”

They’ll continue their conversation at the restaurant.

Eliz: We’ll listen to those conversations in our next show.

Eliz: Now, let’s take a short break.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và trả lời bằng tiếng Anh. Job title=chức vụ.

Cut 4

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Listen and answer.

Eliz: What is Ms. Graham’s job title?

(ding)
(pause for answer)

Eliz: She’s a Vice President.

(short pause)

Eliz: Has Ms. Graham met Mr. Blake before?

(ding)
(pause for answer)

Eliz: No, she hasn’t.

(short pause)


Eliz: Is this Mr. Blake’s first visit to San Francisco?

(ding)
(pause for answer)

Eliz: No, it isn’t. He was in San Francisco seven years ago.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn cuối, quí vị nghe một đoạn và phân biệt chức năng ngôn ngữ nào được sử dụng. Nhớ lại là ta đã học những chức năng ngôn ngữ như: Introduction (giới thiệu); confirmation (hỏi lại cho chắc); suggestion (đề nghị), và refusal (từ chối). Ðoạn tới ta học thêm 4 chức năng nữa là interruption (ngắt lời); give an opinion (cho ý kiến) [thường bắt đầu hay chấm dứt câu bằng “I think” hay “in my opinion”]; hay hỏi thăm (small talk); hay trì hoãn (delay, stall). Nhớ là chức năng giời thiệu bắt đầu bằng This is…(tên người và chức vụ); chức năng ngắt lời bắt đầu bằng, Well, I hate to interrupt, but…Còn khi muốn trì hoãn một chuyện thì có thể nói: Shall we talk about it tomorrow? Let’s discuss it further tomorrow. All right? To stall=trì hoãn. Thành ngữ: to sleep on it. That sounds like a good idea, but I’d like to sleep on it (sleep on it =think through the decision) before giving you my response.= ý kiến đó hay lắm, nhưng tôi muốn suy nghĩ kỹ, trước khi trả lời bạn. Before discussing business, it’s common to make small talk.= Trước khi bàn về công chuyện, ta thường hỏi thăm qua loa. These language functions are very important in successful communication in both business and social situations. Những chức năng ngôn ngữ này rất quan trọng trong việc truyền đạt thành công trong những hoàn cảnh thương mại lẫn xã-giao.

Cut 5

Focus on Functions: Name that Function!

Larry: Name that Function.

Gary: Now let’s focus on Language Functions.

We’re going to continue our review of important language functions.

Elizabeth, you’ll try to name the language function.

Eliz: OK.

Gary: OK.

Let’s begin with an easy one.

Mr. Blake and Ms. Graham are having a conversation in the lobby of Mr. Blake’s hotel.

Mr. Epstein knows that it is time to go to the restaurant.

Does Mr. Epstein interrupt or does he make a request?

Gary: Let’s listen.

Epstein: I hate to interrupt, but we have a car outside.

Gary: Let’s listen again.

Epstein: I hate to interrupt, but we have a car outside.

Eliz: He is interrupting.

Gary: That’s right. He uses the polite expression, “I hate to interrupt but...”

Gary: OK. Let’s listen to a different language function.

This time, Mr. Epstein and Ms. Graham are in Ms. Graham’s office.

They are discussing whether or not to buy Mr. Blake’s robots.

Is Mr. Epstein giving his opinion or is he making a suggestion?

Let’s listen:

Epstein: I think we really have to go ahead with this.

Eliz: Can I hear it again.

Gary: Sure.

Epstein: I think we really have to go ahead with this.

Eliz: Well, he says “I think...”

Then he gives his opinion.

He’s giving his opinion.

Gary: That’s right. The expression “I think” is one way to give your opinion.

OK. Here’s the next one.

This is from the same conversation.

Ms. Graham is talking about making a decision.

Is she disagreeing with Epstein or is she stalling--waiting until later to make the decision? [make a decision=quyết định)

Let’s listen:

Graham: Well, let’s discuss it further tomorrow. All right?

(pause)

Gary: Let’s listen again.

Graham: Well, let’s discuss it further tomorrow. All right?

Eliz: Well, she suggests that they talk about it tomorrow...

So... she wants to wait...

She’s... stalling.

Gary: That’s right. She’s stalling.

Here’s one more.

Now Mr. Epstein and Ms. Graham are in the lobby of Mr. Blake’s hotel.

They are going to talk with Mr. Blake.

What is Mr. Epstein doing?

Is he introducing or is he confirming?

Epstein: Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.

Eliz: Can I listen again?

Gary: Sure. Here it is again.

Epstein: Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.

Eliz: OK. He’s speaking to Shirley...

He says “This is..” and then Mr. Blake’s name and the name of his company.

He’s introducing Mr. Blake to Ms. Graham.

Gary: That’s right. The expression “This is” is a common way to make introductions.

Would you like to try one more?

Eliz: Yes.

Gary: Now Mr. Blake and Ms Graham are talking.

Is Ms. Graham discussing business or is she making small talk?

Let’s listen:

Graham: Is this your first trip to the West Coast?

Eliz: Could I hear it one more time?

Gary: OK.

Graham: Is this your first trip to the West Coast?

Eliz: Well, she’s asking Mr. Blake about his travel experience...

She’s making friendly conversation.

I think it’s small talk.,

Gary: Yes. Before discussing business, it’s common to make small talk.

These language functions are very important to successful communication in both business and social situations.

Eliz: Thank you for your comments, Gary.

Gary: My pleasure.

MUSIC

FIB Closing

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 226 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG