Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Y tế được đề cử xin lỗi về sai sót thuế thu nhập


Ông Tom Daschle, người được đề cử làm Bộ trưởng Y Tế Hoa Kỳ đã xin lỗi về những sai sót khiến ông thiếu khoảng 140,000 đô la tiền thuế.

Trong một là thư được công bố ngày hôm nay, ông Daschle nói rằng ông 'hết sức bối rối' và sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào mà ủy ban của Thượng Viện nêu lên về vấn đề thuế khóa của ông.

Ông Dachsle nói rằng ban công tác chuyển tiếp của ông Obama đã nêu lên những sai sót này trong tiến trình kiểm tra lý lịch người được đề cử vào một chức vụ trong nội các.

Ông Daschle nói những sai sót trong phiếu khai thuế 3 năm trước đây của ông bao gồm thuế đánh vào việc sử dụng một dịch vụ xe hơi và những khoản tặng dữ cho các cơ quan từ thiện đã được khai mà không có chứng từ thích đáng.

Theo lịch đã định, ông Daschle sẽ ra trước Ủy ban Tài Chánh Thượng Viện ngày hôm nay.

Ủy ban này phải biểu quyết về việc đề cử ông trước khi chuyển qua cho Thượng Viện bỏ phiếu trong một phiên họp toàn thể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG