Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo Ford, GM, Chrysler yêu cầu Quốc hội giúp đỡ


Giới quản trị cấp cao của các công ty sản xuất xe hơi Mỹ sẽ ra trước quốc hội ngày hôm nay để mưu tìm sự trợ giúp cho ngành công nghiệp đang suy yếu của họ.

Tổng giám đốc các công ty General Motors, Ford, và Chrysler, cùng với chủ tịch nghiệp đoàn công nhân xe hơi sẽ ra điều trần trước một ủy ban Thượng Viện phụ trách việc khảo sát tình hình ngành công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ.

Các dân biểu Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện ủng hộ một kế hoạch sử dụng 25 tỷ đô la trong ngân khoản cứu nguy kinh tế để giúp các công ty sản xuất xe hơi.

Nhưng chính phủ của tổng thống Bush nói rằng nếu dành một ngân khoản để giúp các nhà sản xuất xe hơi mà không đòi hỏi các công ty này phải tái cấu trúc để trở nên có khả năng cạnh tranh hơn thì lại một sai lầm.

Thượng Nghị Sĩ Chris Bond thuộc Đảng Cộng Hòa đại diện tiểu bang Missouri nói rằng ông không ủng hộ việc giúp các công ty vừa kể mà không có điều kiện nào cả.

Chính phủ Bush đề nghị các công ty xe hơi sắp xếp lại tài chính của họ bằng cách sử dụng các khoản cho vay của Bộ Năng Lượng đã được chấp thuận trước đây.

Khoản cho vay 25 tỷ đôla đó nhằm mục đích giúp các công ty sản xuất xe hơi cập nhật hóa kỹ thuật của họ để chế tạo những loại xe tiết kiệm năng lượng hơn.XS
SM
MD
LG