Đường dẫn truy cập

Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi người Tây Tạng đừng cản trở rước đuốc


Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi những người Tây Tạng đừng cản trở cuộc rước đuốc Olympic khi ngọn đuốc được rước qua Tây Tạng vào tháng tới trên đường đến Bắc Kinh.

Lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng đang sống lưu vong cũng tuyên bố Ngài sẵn sàng tham dự Thế vận hội vào tháng 8 nêu các đặc sứ của Ngài và các nhà thương thuyết Trung Quốc đạt tiến bộ tại cuộc họp vào giữa tháng 6 nhằm giải quyết các yêu cầu đòi cho Tây Tạng được tự trị.

Đức Đạt Lai Lạt Ma lên tiếng hôm nay tại London, vào ngày thứ nhì trong chuyến viếng thăm Anh Quốc dài 11 ngày nhằm nêu bật cuộc vận động nhân quyền của Ngài.

Đức Đạt Lai Lạt Ma ghi nhận rằng Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã từng cho biết ông sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán với đặc sứ Tây Tạng lưu vong. Nhưng Ngài nói rằng chỉ có thời gian mới cho thấy các nhà lãnh đạo Trung Quốc có nghiêm túc trong vấn đề giải quyết mối bất đồng bế tắc lâu nay hay không.


XS
SM
MD
LG