Đường dẫn truy cập

Ðặc sứ Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên gặp nhau tại Geneva


Trưởng đoàn thương thuyết Hoa Kỳ về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên cùng với trưởng đoàn thương thuyết Bắc Triều Tiên nhóm họp ngày hôm nay trong nỗ lực khởi động lại hội nghị về giải giới đang gặp bế tắc.

Khi đi dự cuộc họp ngày hôm nay, Trợ lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Christopher Hill nói rằng ông sẽ thảo luận với ông Kim Kye Kwan về một bản kê khai những chương trình và kho võ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Ông Hill đã nói rằng ông sẽ đưa ra những ý kiến tại cuộc họp để tìm cách khởi động lại hội nghị nhưng không cho biết thêm chi tiết về những ý kiến này, nhưng nói rằng Hoa Kỳ sẵn lòng mềm dẻo về phương cách mà Bắc Triều Tiên đã sử dụng để kê khai những chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên như đã hứa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG