Đường dẫn truy cập

Thanh sát viên Cơ quan Nguyên Tử Năng sẽ quay lại Bắc Triều Tiên


Cơ quan Nguyên Tử Năng LHQ cho biết hiện đang tự tính gửi một nhóm thanh sát viên đến Bắc Triều Tiên vào sau này trong tuần để theo dõi việc đóng cửa chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo các nhà ngoại giao cho biết thì chuyến đi này cần phải được sự chấp thuận của ủy ban quản trị gồm 35 quốc gia. Ủy ban quản trị sẽ mở một cuộc họp đặc biệt vào hôm nay tại Vienne.

Trong lúc người ta chắc chắn rằng ủy ban quản trị sẽ chấp thuận gửi phái bộ sang Bắc Triều Tiên thì vấn đề tài trợ cho phái bộ này và cho cơ quan Nguyên Tử Năng, nói chung, vẫn còn phải chờ quyết định.

Theo tin các nhà ngoại giao cho hay thì chi phí cho phái bộ theo dõi tại Bắc Triều Tiên sẽ lên tới khoảng gần 5 triệu đô la trong 2 năm, và rằng Washington đã chuẩn bị để cung cấp hầu hết ngân khoản này.

Bắc Triều Tiên đã đồng ý đóng cửa lò phản ứng hạt nhân chính của họ tại Yongbyon để đổi lấy viện trợ và những nhượng bộ chính trị khác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG