Đường dẫn truy cập

Hạ viện Mỹ sẽ biểu quyết về dự luật PNTR cho Việt Nam


Dự luật về thương mại, trong đó có qui chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam, gọi tắt là PNTR, theo trông đợi sẽ được đệ trình Hạ Viện nội trong ngày hôm nay để biểu quyết.

Nếu dự luật này được thông qua, và dự luật về thuế cũng được thông qua trong ngày hôm nay hoặc sáng mai, thì hai dự luật này sẽ được nhập chung lại và sẽ được đệ trình như là một dự luật lên Thượng Viện.

Đây là nỗ lực thứ hai của các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện để qui chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam được chấp thuận.

Qui chế này đã bị thất bại trong tháng trước khi các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa tìm cách thúc đẩy việc thông qua dự luật này theo một thủ tục đòi hỏi một số phiếu nhiều hơn là một đa số đơn giản.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG