Đường dẫn truy cập

Số người mở trang blog tại Trung Quốc tăng gần 20 triệu


Theo một cuộc nghiên cứu mới đây do một cơ quan nghiên cứu lớn nhất về Internet của Trung Quốc phổ biến thì số người mở trang blog tại Trung Quốc đã tăng gần 20 triệu người.

Theo Baidu.com thì hiện nay có 19 triệu 870 ngàn người đã phổ biến những bài vở của họ trên trang blog, và như vậy con số này đã tăng 24% so tổng số 16 triệu người trong năm ngoái.

Cuộc nghiên cứu này nhận thấy rằng những người mở trang blog tại Trung Quốc đã đã cập nhật hóa các trang blog của họ trung bình 8 ngày 1 lần. Cũng theo cuộc nghiên cứu vừa kể thì chỉ có 4,% những người trong số này đã cập nhật hóa các trang blog của họ mỗi ngày.

Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng con số các cơ sở cung cấp dịch vụ về trang blog cũng đã tăng gần 55% trong năm ngoái, lên đến 1460 cơ sở.

Kết quả của cuộc nghiên cứu đã được phổ biến trong khi Trung Quốc đang cứu xét những qui định mới, bắt buộc những người mở trang blog phải đăng ký, trước khi phổ biến bài vở của mình trên Internet.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG