Đường dẫn truy cập

Dân Úc muốn chính phủ rút quân khỏi Iraq


Một cuộc thăm dò ý kiến công chúng mới tại Australia cho thấy, hơn một nửa số người được hỏi muốn chính phủ rút các binh sĩ Australia ra khỏi Iraq.

Cuộc thăm dò ý kiến công bố ngày hôm nay cho thấy 59% những người được hỏi ủng hộ việc rút quân khỏi Iraq trong khi chỉ có 36% nghĩ rằng các binh sĩ Australia nên ở lại Iraq.

Cuộc thăm dò ý kiến công chúng này cũng cho thấy sự ủng hộ Đảng Lao Động đối lập đang ngày càng gia tăng so với Đảng Bảo Thủ của Thủ Tướng John Howard.

Lãnh tụ Đảng Lao Động, ông Kim Beazley đã hứa rút 1300 binh sĩ Australia ra khỏi Iraq nếu đảng của ông thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới vào cuối năm 2007.

Ông John Howard đã phản ứng trước cuộc thăm dò ý kiến này bắng cách khẳng định rằng ông sẽ giữ binh sĩ Australia tại Iraq chừng nào mà họ còn cần thiết cho tình hình tại đó. Ông nói rằng, một cuộc rút ngay quân đội liên minh ra khỏi Iraq sẽ tạo ra thêm nhiều cuộc bạo động tại nước này và gây trở ngại cho cơ hội xây dựng một nước Iraq dân chủ trong tương lai..

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG