Đường dẫn truy cập

Nepal hoãn cuộc bỏ phiếu về nghị quyết hạn chế quyền của quốc vương


7 đảng chính ở Nepal đã đình hoãn một cuộc bỏ phiếu về một nghị quyết tại Quốc hội nhằm hạn chế quyền hạn của nhà vua.

Lãnh đạo của các đảng này nói rằng một cuộc biểu quyết có khả năng diễn ra vào ngày thứ năm tới đây sau khi nội các được mở rộng.

Một bản dự thảo tuyên bố đề nghị bãi bỏ hội đồng cố vấn cho nhà vua. Quyền của nhà vua thực hiện các quyết định chung quyết về những vấn đề quan trọng sẽ được giao cho Quốc hội.

Nghị quyết cũng sẽ trao lại quyền kiểm soát quân đội từ tay nhà vua qua cho Quốc hội. Các chính đảng cũng đang bị áp lực biến Nepal, quốc gia theo Ấn giáo duy nhất trên thế giới, thành một quốc gia thế tục.

Các cuộc biểu tình ngoài đường phố kéo dài nhiều tuần lễ trong tháng trước đã buộc quốc vương Gyanendra phải từ bỏ quyền kiểm soát toàn bộ chính phủ và tái lập Quốc hội.

XS
SM
MD
LG