Đường dẫn truy cập

Việt Nam bầu 160 ủy viên chính thức vào Ban chấp hành trung ương đảng khóa X


Vào khoảng 4 giờ chiều 24 tháng 4 năm 2006, danh sách Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 10 đã được phố biến tại trung tâm báo chí của Đại Hội Đảng. Kết quả này đã được đưa ra sau khi ủy ban kiểm phiếu loan báo kết quả cuộc bầu cử trước đó trong Đại Hội lần thứ 10 của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trong danh sách Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 10, người ta thấy có 160 Ủy Viên chính thức và 21 Ủy viên dự khuyết.

Trong số 160 Ủy viên chính thức, có ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 9; ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ Tướng Thường Trực Chính Phủ; ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ Tướng Chính Phủ.

Trong số các Bộ Trưởng có tên trong danh sách ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa 10, có ông Nguyễn Sinh Hùng, Bộ Trưởng Tài Chính; Đại Tướng Lê Hồng Anh, Bộ Trưởng Công An; ông Hoàng Trung Hải, Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp; Uông Chu Lưu, Bộ Trưởng Tư Pháp; Phạm Quang Nghị, Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin; Cao Đức Phát, Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn; Võ Hồng Phúc Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

Ngoài các Bộ Trưởng mà người ta thường được biết tên qua báo chí, danh sách các Ủy Viên Chính Thức trong Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 10 còn gồm có nhiều chức vụ trong đảng ở cấp tỉnh, thành và xã.

Theo lịch trình thì ngày mai, thứ Ba, 25 tháng 4 năm 2006, vào buổi sáng, đại hội sẽ triệu tập phiên họp bế mạc tại Hội Trường Ba Đình để trình bày kết quả cuộc bầu cử về một số vấn đề trong các tài liệu của Đại Hội, sau đó sẽ loan báo danh sách Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 10 vừa mới được bầu lên, và loan báo kết quả bầu cử Bộ Chính Trị, Tổng Bí Thư và một số nhân vật khác.

Một số đại diện các cơ quan truyền thông sẽ được cấp thẻ báo chí đặc biệt để vào bên trong Hội Trường Ba Đình để tường trình về lễ bế mạc Đại Hội. Các thông tín viên cũng có thể theo dõi tin tức về lễ bế mạc Đại Hội qua hệ thống thông tin được được thiết lập tại Trung Tâm Báo chí ở bên ngoài địa điểm của Đại Hội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG