Đường dẫn truy cập

Lãnh tụ đảng Quốc Đại đương quyền Ấn Ðộ, Sonia Gandhi, từ chức


Lãnh tụ đảng Quốc Đại đương quyền Ấn độ, bà Sonia Gandhi, đã từ chức đại biểu quốc hội trong lúc có cáo giác cho rằng bà vi phạm những qui định của quốc hội qua việc có một việc làm khác được trả lương.

Bà Gandhi cho báo chí biết rằng bà cũng rút ra khỏi chức vụ chủ tịch hội đồng tư vấn quốc gia của chính phủ. Bà nói rằng rằng bà không hoạt động chính trị vì tư lợi và cam kết sẽ tái tranh cử vào quốc hội.

Phe đối lập đã nộp đơn khiếu nại về việc bà Gandhi đứng đầu nhiều tổ chức khác nhau. Vụ tranh cãi này bùng ra sau khi một thành viên khác trong quốc hội bị loại khỏi chức vụ vì giữ chúc chủ tịch của một hội đồng phim ảnh quốc gia.

Luật lệ Ấn độ không cho phép đại biểu quốc hội giữ những chức vụ mà họ gọi là vụ lợi hoặc những chức vụ có trả lương ngoài quốc hội.

Chính phủ đã quyết định tạm ngưng các phiên họp quốc hội để cứu xét về việc sửa đổi luật lệ này. Tuy nhiên phe đối lập nói rằng chính phủ đang tìm cách tiếm quyền của quốc hội.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG