Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng Anh loan báo tổ chức bầu cử toàn quốc vào ngày 5 tháng 5


Thủ Tướng Anh Tony Blair loan báo sẽ tổ chức bầu cử toàn quốc vào ngày 5 tháng 5 tới đây.

Ông Blair đã loan báo như vậy hôm nay sau khi xin Nữ hoàng Elizabeth cho phép giải tán quốc hội, theo đúng thể thức tiền-bầu cử. Trước đây người ta vẫn nghĩ rằng Thủ Tướng Blair sẽ loan báo bầu cử trong lúc nền kinh tế của Anh đang phát triển mạnh.

Vài cuộc thăm dò công luận công bố hôm nay cho thấy đảng Lao động của ông Blair dẫn trước 2 đến 5%.

Các đảng đối lập chính hy vọng đảo ngược tỷ lệ dẫn đầu này bằng cách nhấn mạnh đến việc ông Blair ủng hộ cuộc chiến tranh Iraq. Được biết đa phần dân chúng Anh vẫn không ủng hộ cuộc chiến tranh này. Đảng Lao động tham gia cuộc tranh cử trong lúc đã chiếm đa số trong nghị viện 161 ghế.

Ông Blair sẽ tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba trong chức vụ Thủ Tướng, sau khi đã thắng lớn trong 2 năm 1997 và 2001.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG