Đường dẫn truy cập

LESSON #215: Like a shot, Call the shots, Parting shot.


Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới cũng có từ Shot mà quý vị đã học trong bài học trước đây. Chúng tôi xin nhắc lại, Shot là một phát đạn nay là một mũi thuốc tiêm. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: ( DON)” The first idiom is “ Like a shot” , “ Like a shot”.

TEXT: ( TRANG): Chắc quý vị cũng có thể đoán được Like a shot có nghĩa là nhanh như viên đạn được bắn đi , hay như tên bắn. Trong thí dụ sau đây anh bạn chúng ta xin nói về con chó của anh tên Pete lúc nào cũng thích ăn.

VOICE: ( DON):You ought to see Pete when he hears me open the door of the fridge. He’s there like a shot, almost before the light goes on inside the fridge. Anh he gives me this sad look like he hasn’t had anything to eat for a week and is starving.

TEXT: ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Bạn phải xem con chó Pete của tôi khi nó nghe tôi mở cửa tủ lạnh. Nó chạy đến đó nhanh như tên bắn, gần như là trước khi đèn trong tủ lạnh bật lên. Rồi nó nhìn tôi với cặp mắt buồn rầu y như là nó chưa có gì để ăn từ cả tuần nay và đang đói lả ra.

Chỉ có một từ mới đáng chú ý là Fridge đánh vần là F-R-I-D-G-E nghĩa là cái tủ lạnh đựng thức ăn. Và bây giờ xin mơiø quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON):You ought to see Pete when he hears me open the door of the fridge. He’s there like a shot, almost before the light goes on inside the fridge. Anh he gives me this sad look like he hasn’t had anything to eat for a week and is starving.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây mời quý vị nghe thành ngữ thứ hai.

VOICE: ( DON): The second idiom is “ Call the shots” , “ Call the shots”.

TEXT: ( TRANG): Người Mỹ dùng Call the shots để chỉ một người có uy quyền để chỉ huy hay điều khiển người khác, như anh bạn chúng ta cho biết trong thí dụ sau đây.

VOICE: ( DON): When our boss, Ms. Phillips, had to go to the hospital, she asked Joe Green to take over and call the shots. So he’s making all of the business decisions, running the company and supervising all the rest of us in our daily work.

TEXT: ( TRANG): Anh bạn chúng ta nói: Khi bà xếp của chúng tôi là bà Phillips phải nhâïp viện, bà yêu cầu ông Joe Green thay bà để điều khiển công ty. Vì thế ông Green giờ đây đưa ra mọi quyết định về doanh thương, điều khiển công ty, và giám sát mọi công việc hàng ngày của chúng tôi.

Có vài từ mới đáng chú ý là: Decision đánh vần là D-E-C-I-S-I-O-N nghĩa là một quyết định, và To supervise đánh vần là S-U-P-E-R-V-I-S-E nghĩa là giám sát, và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): When our boss, Ms. Phillips, had to go to the hospital, she asked Joe Green to take over and call the shots. So he’s making all of the business decisions, running the company and supervising all the rest of us in our daily work.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta xin đọc thành ngữ thứ ba.

VOICE: ( DON ): The third idiom is “ Parting shot”, “ Parting shot”.

TEXT: ( TRANG): Parting shot nghĩa đen là phát đạn cuối cùng trướckhi ra đi, với từ Parting đánh vần là P-A-R-T-I-N-G nghĩa là ra đi . Người Mỹ dùng thành ngữ này để chỉ một lời lăng mạ hay sỉ nhục cuối cùng trong một vụ cãi vã hay tranh chấp. Trong thí dụ sau đây , một nhân viên vừa bị sa thải sau khi cãi vã dữ dội với ông xếp của anh ta. Anh nói:

VOICE : ( DON): If I was losing my job anyhow, at least I had the pleasure of telling my boss what I really thought of him. My parting shot was: “ Never again will I work for a guy as stupid and lazy as you are. I’m glad to be out of this place !”

TEXT: (TRANG): Nhân viên này nói: Nếu dù sao đi nữa tôi cũng bị mất việc thì ít ra tôi cũng được cơ hội thích thú để nói với ông xếp tôi là tôi thực sự nghĩ về ông ta như thế nào. Câu sỉ nhục cuối cùng của tôi là: Tôi sẽ không bao giờ lại đi làm cho một người vừa ngu xuẩn vừa lười biếng như ông nữa cả. Tôi rất mừng thoát ra khỏi chỗ này !”

Những từ mới mà ta cần biết là : Supid đánh vần là S-T-U-P-I-D nghĩa là ngu si, và Lazy đánh vần là L-A-Z-Y nghĩa là lười biếng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE : ( DON): If I was losing my job anyhow, at least I had the pleasure of telling my boss what I really thought of him. My parting shot was: “ Never again will I work for a guy as stupid and lazy as you are. I’m glad to be out of this place !”

TEXT: ( TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của chúng tôi. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Like a shot nghĩa là nhanh như tên bắn, hai là Call the shots nghĩa là có quyền quyết định hay điều khiển mọi việc , và ba là Parting Shot nghĩa là lời sỉ nhục cuối cùng trước khi ra đi. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG