Thứ ba, 01/12/2015
Xem

Hoa Kỳ

Bầu cử Mỹ: Vai trò của lá phiếu Cử Tri Đoàni
X
29.10.2012
Mặc dù hàng triệu người Mỹ sẽ đi bầu tổng thống vào ngày 6 tháng 11, lá phiếu của họ không trực tiếp đưa một trong hai ứng cử viên vào Tòa Bạch Ốc. Video sau đây cho thấy trong thực tế, quyết định lựa chọn tổng thống Mỹ là do một nhóm gọi là “cử tri đoàn” thực hiện.

Bầu cử Mỹ: Vai trò của lá phiếu Cử Tri Đoàn

Phổ biến ngày 29.10.2012

Mặc dù hàng triệu người Mỹ sẽ đi bầu tổng thống vào ngày 6 tháng 11, lá phiếu của họ không trực tiếp đưa một trong hai ứng cử viên vào Tòa Bạch Ốc. Video sau đây cho thấy trong thực tế, quyết định lựa chọn tổng thống Mỹ là do một nhóm gọi là “cử tri đoàn” thực hiện.