Đường dẫn truy cập

Đảng Cộng hòa vẫn nắm quyền kiểm soát thượng viện bang Wisconsin


Dân Wisconsin biểu tình phản đối Thống đốc Scott Walker của đảng Cộng hòa

Đảng Cộng Hòa vẫn nắm quyền kiểm soát Thượng viện của bang Wisconsin ở miền bắc Hoa Kỳ, với việc thắng 4 trong số 6 cuộc bầu cử bãi miễn phát sinh từ vụ tranh chấp về quyền thương lượng tập thể của công chức.

Cuộc bỏ phiếu để bãi miễn các giới chức đương quyền liên quan đến một dự luật ngân sách được cả hai viện lập pháp của tiểu bang do Đảng Cộng Hòa chiếm thế đa số thông qua hồi trước đây trong năm và được Thống đốc Scott Walker, một đảng viên Cộng hòa, ký thành luật.

Luật này tước bỏ hầu hết quyền điều đình của công chức trong các hợp đồng lao động.

Hai thượng nghị sĩ tiểu bang của Đảng Dân Chủ sẽ đối mặt với những cuộc bầu cử bãi miễn vào tuần tới cũng về vấn đề này, tuy nhiên sau cuộc bỏ phiếu hôm qua, phe Dân chủ vẫn chỉ là thiểu số cho dù họ có thắng.

Một đảng viên Dân Chủ khác đã vược qua được cuộc bỏ phiếu bãi miễn hồi tháng trước.

Trước khi được thông qua, dự luật về quyền thương lượng tập thể này đã khiến cho những người chống đối giận dữ biểu tình tại thủ phủ của bang này, và các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ đã bỏ ra khỏi nghị trường.

Kể từ khi được thông qua, luật này đã vượt qua được một thách thức pháp lý, và vụ kiện đã lên đến Tối cao Pháp viện của tiểu bang.

Bầu cử bãi miễn xảy ra khi các cử tri, với một túc số nào đó, gởi thỉnh nguyện đến Hội đồng Trách nhiệm Chính phủ của Tiểu bang.

Các giới chức bị đưa ra để bãi miễn phải là người đã giữ chức vụ ít nhất là 1 năm.

XS
SM
MD
LG