Đường dẫn truy cập

'Via' và 'by' khác nhau thế nào? (2)


'Via' và 'by' khác nhau thế nào? (2)
'Via' và 'by' khác nhau thế nào? (2)

Xin VOA cho biết 'via' và 'by' khác nhau thế nào? Xin cảm ơn.

By (preposition)

-Bởi (nguyên do):
John was bitten by a dog=John bị chó cắn.

-Bởi (tác giả):
The building was designed by Frank Lloyd Wright=Tòa nhà do kiến trúc sư Frank Lloyd Wright vẽ kiểu.
Hamlet was written by Shakespeare=Bi kịch Hamlet do Shakespeare viết.

-Bởi (bằng phương tiện):
You can reserve the ticket by phone=Bạn có thể dành mua vé trước bằng điện thoại.
By car/by train/ by plane/by bus=Bằng xe hơi, bằng xe hoả, bằng xe buýt…

-Stop by (ghé qua):
Could you stop by the store and buy milk?=Anh có thể ghé tiệm mua thêm sữa không?
I go by John’s place on my way to work; I can pick him up=Tôi tạt qua nhà John trên đường đến sở; tôi có để đưa anh ấy đi.

-By (trước):
The report must be ready by next Friday=Bản tường trình phải làm xong và nộp trước thứ sáu tới.

-By (quá):
I was overcharged by $3.00=Tôi bị trả quá giá mất 3 đô-la.

-By (mỗi bề):
A room 12 by 18 feet=Căn phòng rộng 12 bộ Anh, dài 18 bộ Anh.
A 4x4 four-by-four: a four-wheel-drive car
A two-by-four 2x4=Cây gỗ một bề dài 2 inches, bề kia dài 4 inches.
[1 foot=12 inches; 1 inch=25,3995 mm; 1 foot=30,479 cm.]

-By (từng)
Day by day/little by little=Ngày qua ngày; từng tí một

By day/by night=ban ngày/ban đêm
By accident=vì vô tình
By oneself=tự mình
All by himself=tự mình anh ta làm lấy
By all means=certainly=chắc chắn
By and large=tổng quát
One by one, they all left the party=từng người một, họ bỏ bữa tiệc ra về

Tóm lại: Via và by có thể dùng chung với nhau trong trường hợp "via air mail" hay "by air mail", bằng đường hàng không. [AIR MAIL viết làm hai chữ]. Nhưng via có nghĩa “qua ngả” mà by không có nghĩa ấy. She flew to Bali via Singapore. Có nhiều idioms dùng với "by" gốc từ tiếng Anh cổ (Old English) hơn là những nhóm chữ dùng với "via" là gốc tiếng Latin.

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG