Đường dẫn truy cập

Xã hội Chủ nghĩa theo định nghĩa của Venezuela


Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela

Từ nhiều năm qua, Tổng thống Chavez vẫn miêu tả chương trình kinh tế có kế hoạch của ông là “Xã hội Chủ nghĩa của thế kỷ 21”, nhưng ông không nói nó khác với Xã hội Chủ nghĩa của thế kỷ 20 hoặc chủ nghĩa Mác như thế nào. Trong chuyến đi Caracas mới đây, Thông tín viên VOA Michael Bowman nhận thấy người dân Venezuela vẫn còn mơ hồ về chủ nghĩa này.

Nếu hỏi người dân Venezuela trên đường phố thế nào là chủ nghĩa mà Tổng thống của họ đã đề ra, họ có thể cho ta những định nghĩa khác nhau. Một bà nói:

“Tôi không thực sự biết cái loại xã hội chủ nghĩa này là gì. Tôi không hiểu nó. Có lẽ đó là cái mà ông tổng thống đã sáng chế ra.”

Một bà khác lại nói:

“Tôi không biết diễn tả chính xác. Tôi biết nó cũng giúp ích cho tôi. Có người nói rằng xã hội chủ nghĩa là giúp đỡ, bảo vệ, đại loại là như thế.”

Còn Tổng thống Chavez thì định nghĩa nó một cách khái quát:

“Đất nước thuộc về tất cả mọi người. Đó là tài sản của tất cả mọi người. Và tài sản đó cần được phân bổ một cách đồng đều, hài hòa với nhau.”

Ông còn nói các lý tưởng xã hội của ông bắt nguồn từ đạo Ky-tô:

“Chúa quan tâm đến người nghèo thay vì người giàu. Chúa đã từng phán: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước trời. Phúc thay cho những người nghèo.”

Trong số những người dân Venezuela nói rằng họ hiểu ý nghĩa của Xã hội Chủ nghĩa thế kỷ 21, có người thì dựa nhiều vào kinh tế:

“Mọi người sẽ có thu nhập bằng nhau, có mức sống bằng nhau, mọi người sẽ sống khỏe mạnh, vì của cải đều được chia đều cho mọi người.”

Cũng có người dựa vào chuyện đấu tranh giai cấp:

“Xã hội Chủ nghĩa của thế kỷ 21 là một cách nói tránh đi của chủ nghĩa cộng sản. Tất cả chỉ có thế. Mọi người cuối cùng sẽ giống nhau. Người giàu thì bỏ nước ra đi, giai cấp trung lưu thì nghèo đi.”

Theo ông Luis Vicente Leon, nhà phân tích chính trị của Venezuela, Tổng thống Chavez cố tình định nghĩa chủ nghĩa này một cách mơ hồ để ông có thể uốn năn nó cho phù hợp với nhu cầu hoàn cảnh:

“Thực ra thì người dân Venezuela chẳng muốn mất nhiều thời giờ cho định nghĩa này. Cái mà họ cần là cơm ăn, áo mặc, thuốc men, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ công cộng. Họ không cần biết những thứ này được cung ứng như thế nào, miễn có là được.”

Những người ủng hộ ông Chavez nói rằng Xã hội Chủ nghĩa của thế kỷ 21 vẫn còn ở trong giai đoạn non trẻ:

“Đây là một công việc còn đang diễn tiến. Chúng tôi đang trên đường tới xã hội chủ nghĩa, tiến tới sự bình đẳng hơn cho mọi người Venezuela.”

Nhưng nhà kinh tế Orlando Ochoa nói rằng sẽ có ngày khái niệm này sẽ sụp đổ:

“Xã hội Chủ nghĩa của thế kỷ 21 là một ý đồ nhằm làm sống lại xã hội chủ nghĩa của Mác trong thế kỷ 20, được tài trợ bằng tiền do dầu hỏa mang lại. Có người xem đó là chủ nghĩa nhân bản, hợp tác và đầu tư xã hội, giống như chính quyền đã miêu tả. Lỗ hổng giữa thực tế và nhận thức sẽ phải được trám lại.”

Cho tới ngày đó, dù có định nghĩa được hay không, người dân Venezuela vẫn phải nghe cụm từ đó hằng ngày, mỗi khi nhắc đến chính trị.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG