Đường dẫn truy cập

Ðã có Ðức Giáo Hoàng mới

Khói trắng đã bốc lên từ một ống khói nhỏ trên Nhà nguyện Sistine ở Vatican, cho thấy các Hồng Y Công Giáo La Mã đã chọn được tân Giáo Hoàng.
Xem thêm

Khói trắng đã bốc lên từ một ống khói nhỏ trên Nhà nguyện Sistine ở Vatican, cho thấy các Hồng Y Công Giáo La Mã đã chọn được tân Giáo Hoàng, ngày 13/3/2013.
1

Khói trắng đã bốc lên từ một ống khói nhỏ trên Nhà nguyện Sistine ở Vatican, cho thấy các Hồng Y Công Giáo La Mã đã chọn được tân Giáo Hoàng, ngày 13/3/2013.

Tân Giáo Hoàng Phanxicô xuất hiện trên ban công của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, ngày 13/3/2013.
2

Tân Giáo Hoàng Phanxicô xuất hiện trên ban công của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, ngày 13/3/2013.


Khói trắng đã bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine ở Vatican, báo hiệu đã có tân Giáo hoàng, ngày 13/3/2013.
3

Khói trắng đã bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine ở Vatican, báo hiệu đã có tân Giáo hoàng, ngày 13/3/2013.

Các tín đồ công giáo vui mừng khi thấy khói trắng bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine tại Vatican, ngày 13/3/2012.
4

Các tín đồ công giáo vui mừng khi thấy khói trắng bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine tại Vatican, ngày 13/3/2012.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG