Đường dẫn truy cập

1 binh sĩ Thủy quân Lục chiến có thể bị giải ngũ vì phê bình TT Obama


Musisi Buddy Guy tiba di Kennedy Center for the Performing Arts untuk acara penghargaan tahunan di Washington (2/12).
Musisi Buddy Guy tiba di Kennedy Center for the Performing Arts untuk acara penghargaan tahunan di Washington (2/12).

Một binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có thể bị giải ngũ vì chỉ trích Tổng thống trên trang Facebook.

Trung sĩ Thủy quân Lục chiến Gary Stein viết trên trang Armed Forces Tea Party, rằng anh đã tuân theo các qui luật của Bộ Quốc phòng về những hoạt động chính trị nào mà những thành viên quân đội được phép tham gia.

Quân chủng Thủy quân Lục chiến nói với Stein rằng anh đã vi phạm chính sách.

Binh sĩ Thủy quân Lục chiến thường trú tại California nói anh chỉ thi hành quyền hiến định về tự do ngôn luận, và chưa bao giờ nói điều gì nhân danh quân chủng Thủy quân Lục chiến hoặc trong lúc khoác quân phục.

Anh Stein nói anh sẽ không tuân theo điều anh gọi là lệnh bất hợp pháp của Tổng thống, chỉ huy trưởng tối cao của quân đội.

Ngũ Giác Đài cấm thành viên quân đội tham gia vào những diễn biến chính trị nếu họ làm như, hoặc bị coi như muốn đại diện cho quân đội.

Các thành viên quân đội không được phép khoác quân phục tới dự những sinh hoạt chính trị, nói chuyện trước công chúng về chính trị, phục vụ bằng bất kỳ tư cách chính thức nào trong các nhóm đảng phái hoặc tham gia những cuộc vận động chính trị hay hội nghị của các chính đảng.

VOA Express

XS
SM
MD
LG