Đường dẫn truy cập

Đại Sứ Quán Mỹ cảnh báo âm mưu tấn công khủng bố tại New Delhi


Đại Sứ Quán Mỹ cảnh báo âm mưu tấn công khủng bố tại New Delhi
Đại Sứ Quán Mỹ cảnh báo âm mưu tấn công khủng bố tại New Delhi

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Ấn Ðộ cho biết các phần tử khủng bố đang trù hoạch “những vụ tấn công có thể xảy ra bất kỳ lúc nào” ở New Dehli và cảnh báo người Mỹ đề cao cảnh giác về vấn đề an toàn.

Sứ quán đã đăng tải lời cảnh báo trên trang web của họ ngày hôm nay.

Cảnh báo này nêu lên sự kiện là những ngôi chợ và những nơi khác ở New Dehli mà người Tây phương thường lui tới đã là mục tiêu của những vụ tấn công trong quá khứ.

Sứ quán đã liệt kê 6 ngôi chợ mà người Mỹ trên tránh vì cho rằng những nơi đó có thể “là những mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với những nhóm khủng bố.”

Lệnh cảnh báo hối thúc công dân Hoa Kỳ đến Ấn Ðộ “đề cao cảnh giác ở mức cao” và “áp dụng những biện pháp thích hợp để tăng cường an ninh cá nhân.”

Sứ quán Mỹ không đề cập tới một mối đe dọa cụ thể.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG