Đường dẫn truy cập

Texas phản đối quy định của chính phủ về khí thải nhà kính


Tiểu bang Texas ở Tây Nam Hoa Kỳ đang tranh cãi với chính phủ của Tổng thống Obama.
Tiểu bang Texas ở Tây Nam Hoa Kỳ đang tranh cãi với chính phủ của Tổng thống Obama.

Tiểu bang Texas ở Tây Nam Hoa Kỳ đang tranh cãi với chính phủ của Tổng thống Obama về các quy định mới nhằm giới hạn lượng khí thải nhà kính do các thành phần gây ô nhiễm xả vào môi trường.

Hôm qua, tiểu bang này đã đệ kháng thư tới Tòa Thượng thẩm Hoa Kỳ tại thủ đô Washington, yêu cầu tòa ngăn chặn kế hoạch của Cơ quan Bảo vệ Môi trường về việc ban hành giấy phép khí thải nhà kính cho các cơ sở công nghiệp ở Texas bắt đầu từ tuần tới, khi các quy định mới áp dụng trên toàn quốc có hiệu lực. Kháng thư tương tự đã bị một tòa thấp hơn bác bỏ một ngày trước đó.

Trước đây trong tháng, Cơ quan Bảo vệ Môi trường loan báo sẽ cấp giấy phép về khí thải nhà kính sau khi Texas không chịu tuân thủ các quy định.

Trong đơn khiếu nại gửi tòa, Texas nói quyết định của Cơ quan Bảo vệ Môi trường vi phạm Đạo luật Khí sạch của liên bang, vốn ủy thác trách nhiệm đó cho các tiểu bang, theo trình bày trong đơn.

Bộ trưởng tư pháp Texas, ông Greg Abbott, ra thông cáo tố cáo Cơ quan Bảo vệ Môi trường đã có phản ứng quá đáng và xâm phạm vào các quyền pháp lý của tiểu bang.

Những người phản đối các quy định bảo vệ khí hậu cho rằng những luật lệ này sẽ gây tác hại cho nền kinh tế quốc gia và làm mất công ăn việc làm của dân chúng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG