Đường dẫn truy cập

Chi tiêu của giới tiêu thụ Mỹ gia tăng


Chi tiêu gia tăng do thu nhập tăng
Chi tiêu gia tăng do thu nhập tăng

Chi tiêu của giới tiêu thụ ở Hoa Kỳ đã tăng nhẹ trong tháng Ba sau khi thu nhập của người Mỹ đã tăng chút đỉnh.

Phúc trình hôm thứ Sáu của Bộ Thương mại cho biết chi tiêu của giới tiêu thụ đã tăng 0,6% trong tháng Ba.

Các kinh tế gia theo dõi chặt chẽ hoạt động chi tiêu này vì nó chiếm khoảng 70% tổng hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ.

Trong trường hợp này, chi tiêu tăng là do một khoản cắt giảm 2% trong khoản thuế An sinh Xã hội. Thuế thấp hơn góp phần làm gia tăng khoản thu nhập của người Mỹ.

Tuy nhiên khoản tăng này lại phải bù một phần cho khoản tăng giá nhiên liệu và lương thực.

Các báo cáo kinh tế khác cho thấy hoạt động kinh doanh ở Hoa Kỳ đã tăng với tốc độ chậm hơn trong tháng Tư, trong khi người tiêu dùng bớt bi quan hơn.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG