Đường dẫn truy cập

Một triệu rưỡi người Mỹ khai phá sản trong năm ngoái


Tòa án khai phá sản

Hơn một triệu rưỡi người tại Hoa Kỳ khai phá sản trong năm ngoái, là năm thứ 5 liên tiếp mà số người khai phá sản gia tăng.

Hoa Kỳ đã thay đổi các điều khoản của luật khai phá sản năm 2005 để công dân Mỹ gặp khó khăn hơn khi muốn chấm dứt nghĩa vụ trả nợ và cuối cùng xóa tên họ khỏi hồ sơ xấu về tài chánh.

Nhiều nhà phân tích cho rằng nhờ có các điều khoản này số người gặp khó khăn về tài chánh khai phá sản ít đi.

Nhưng việc đó đã không xảy ra.

Trước tình trạng suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ và của thế giới từ năm 2008, hằng triệu người Mỹ mất việc. Nhiều người không trả được tiền nợ mua nhà hằng tháng và các khoản nợ khác đã bị mất nhà cho ngân hàng chủ nợ.

Cứ 10 người trong tổng số 15 triệu dân lao động Hoa Kỳ thì có gần một người hiện bị thất nghiệp.

Các nhà phân tích nói tình trạng suy thoái kinh tế đã làm số người khai phá sản vẫn tăng, ngay cả khi nền kinh tế Hoa Kỳ đã được cải thiện từ từ.

XS
SM
MD
LG