Đường dẫn truy cập

Tổng thư ký LHQ: 2011 là năm đáng ghi nhớ


Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon gọi năm 2011 là năm lạ lùng và đáng ghi nhớ. Ông kêu gọi thế giới ủng hộ những người muốn có dân chủ.

Tại cuộc họp báo đánh dấu hết năm, ông Tổng thư ký nói Mùa Xuân A-rập đã thay đổi khung cảnh địa lý chính trị thế giới.

Ông nói tiếp Liên Hiệp Quốc đã đóng vai trò tích cực tại Libya và sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ Tunisia, Ai Cập, nếu được yêu cầu, trong việc lập chính phủ mới.

Theo ông, thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc thu xếp tại Yemen giúp dứt đổ máu và dọn đường cho một chính phủ đoàn kết.

Tại Syria, ông nói, có hơn 5.000 người chết và đã đến lúc quốc tế cần buộc chính phủ tại đây chấm dứt đàn áp những người biểu tình đối lập.

“Người dân tại những quốc gia này đã bị áp bức do truyền thống, do văn hóa, bởi nhóm lãnh đạo độc tài. Đây là sự tiến hóa tự nhiên của lịch sử và chúng ta phải nhìn từ nhận thức đó. Tôi gọi đây là những cơ hội của thế hệ. Đây là thời điểm chúng ta phải nắm lấy và giúp đỡ họ.”

Ông Ban cũng nói đến phong trào Chiếm Lĩnh Wall Street tại Hoa Kỳ và đã lan sang các nước khác:

“Trong tiến trình công nghiệp hóa và toàn cầu nhanh chóng, đã xảy ra khoảng cách giữa các thành phần, đã có những người bị gạt ra ngoài lề, và đã có bất bình đẳng giàu nghèo.”

Ông gọi đây là một điểm đặc biệt của lịch sử, một thời điểm thay đổi tất cả, với những luật lệ cũ bị phá vỡ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG