Đường dẫn truy cập

Kết quả hội nghị về đa dang sinh học toàn cầu


Du khách đi thăm khu vườn bướm trong công viên đa dạng sinh học ở Costa Rica
Du khách đi thăm khu vườn bướm trong công viên đa dạng sinh học ở Costa Rica

Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học đã đạt đồng thuận cho một hiệp định toàn cầu nhằm bảo vệ rừng, bãi san hô và các hệ sinh thái có nguy cơ trên khắp thế giới.

Đại biểu của 193 quốc gia họp tại Nagoya, Nhật Bản đã đồng ý bảo vệ 17% khu vực đất đai của thế giới và 10% khu vực đại dương trước năm 2020.

Hiện nay chỉ có 13% khu vực đất đai và 1% khu vực đại dương được bảo vệ.

Hội nghị đồng ý dành riêng một khu vực đất đai và biển cả để bảo tồn và quản lý nghề đánh bắt thủy sản trên cơ sở bền vững.

Các nhóm bảo vệ môi trường cho rằng mặc dù kết quả hội nghị chưa hoàn hảo theo ý họ mong muốn, nhưng sự đồng thuận này cho người ta hy vọng thế giới rồi đây có thể giải quyết các vấn đề môi trường của mình.

Hiệp định cũng đặt ra những chỉ tiêu có thể đo lường được để ngăn chận nguy cơ một số thực vật và động vật có thể tuyệt chủng.

Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng nếu không bảo vệ tính đa dạng sinh thái, mối liên thuộc tự nhiên của thế giới có thể gặp rối loạn.

Trong trường hợp này sẽ dẫn đến nhiều hậu quả, ví dụ như kho thủy sản sẽ hao hụt nặng, và rất khó tiếp cận được nước sạch.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG