Đường dẫn truy cập

Tuyên bố của Tổng thống Obama về Ai Cập


Tổng thống Barack Obama thảo luận về tình hình tại Ai Cập tại Tòa Bạch Ốc ngày 3/7/2013.
Tổng thống Barack Obama thảo luận về tình hình tại Ai Cập tại Tòa Bạch Ốc ngày 3/7/2013.
Như tôi đã nói kể từ cuộc Cách mạng Ai Cập, Hoa Kỳ ủng hộ một tập hợp các nguyên tắc cơ bản, trong đó có sự chống đối bạo lực, bảo vệ nhân quyền cho tất cả mọi người, và cải cách phù hợp với các nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hoa Kỳ không ủng hộ các cá nhân hay chính đảng nào cá biệt, mà chúng tôi cam kết với tiến trình dân chủ và tôn trọng pháp trị. Kể từ khi tình trạng bất ổn hiện thời bắt đầu ở Ai Cập, chúng tôi đã kêu gọi tất cả các bên hợp tác để giải quyết các khiếu nại chính đáng của dân chúng Ai Cập, theo đúng tiến trình dân chủ và không viện tới bạo lực hay sử dụng sức mạnh.

Hoa Kỳ đang theo dõi tình hình đầy biến động tại Ai Cập và chúng tôi tin rằng tưong lai của Ai Cập chỉ có thể do nhân dân Ai Cập quyết định. Tuy nhiên, chúng tôi hết sức quan ngại về quyết định của quân đôi Ai Cập bãi chức Tổng thống Morsi và đình chỉ hiến pháp Ai Cập. Nay tôi kêu gọi quân đội Ai Cập có hành động nhanh chóng và có trách nhiệm trả lại toàn bộ quyền lực cho một chính phủ dân sự do dân bầu lên môt cách dân chủ càng sớm càng hay qua một tiến trình đầy đủ và minh bạch, và tránh bất kỳ việc bắt giữ độc đoán Tổng thống Morsi và những người ủng hộ ông. Tôi cũng đã chỉ thị cho các bộ và cơ quan liên hệ duyệt lại các ảnh hưởng theo luật pháp Hoa Kỳ về viện trợ cho chính phủ Ai Cập.

Hoa Kỳ tiếp tục tin tưởng vững chắc vào nền tảng tốt nhất cho sự ổn định lâu dài ở Ai Cập trong một trật tự chính trị dân chủ với sự tham gia của tất cả các bên và tất cả các chính đảng - thế tục và tôn giáo, dân sự và quân sự, và việc xét xử tự do và công bằng trước các tòa án dân sự. Trong giai đoạn bất định này, chúng tôi trông đợi quân đội bảo đảm rằng các quyền lợi của tất cả người dân Ai Cập, nam cũng như nữ, được bảo vệ, kể cả quyền tự do hội họp một cách ôn hòa, được xét xử theo đúng thủ tục một cách tự do và công bằng trước các tòa án dân sự. Hơn nữa, mục tiêu của bất cứ tién trình chính trị nào cũng phải là một chính phủ tôn trọng quyền lợi của tất cả mọi người dân, đa số cũng như thiểu số; cơ chế hóa việc kiểm soát và quân bình mà nền dân chủ dựa vào; và đặt quyền lợi của người dân lên trên đảng phái. Những tiếng nói của tất cả những người đã chống đối phải được lắng nghe - kể cả những người hoan nghênh các diễn biến hôm nay, và những người đã ủng hộ Tổng thống Morsi. Trong khi chờ đợi, tôi kêu gọi tất cả các bên hãy cùng nhau bảo đảm việc phục hồi lâu dài nền dân chủ của Ai Cập.

Không có sự chuyển đổi đến dân chủ nào xảy ra mà không vấp phải khó khăn, nhưng cuối cùng thì nó phải trung thực với ý muốn của người dân. Một chính phủ chính đáng, có khả năng và đại diện cho dân là điều mà những người Ai Cập bình thường tìm kiếm và là điều họ xứng đáng được có. Sự hợp tác lâu dài giữa Hoa Kỳ và Ai Cập dựa vào các quyền lợi và giá trị chung, và chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác với nhân dân Ai Cập để bảo đảm rằng việc chuyển đổi sang dân chủ của Ai Cập sẽ đạt thành quả tốt đẹp.

VOA Express

XS
SM
MD
LG