Đường dẫn truy cập

Tổng thư ký LHQ ra mắt kế hoạch bảo tồn đại dương


Hiệp ước Bảo vệ Đại Dương” sẽ giúp bảo vệ và phục hồi sự lành mạnh của môi trường biển và các tài nguyên cho các thế hệ mai sau
Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon hôm nay loan báo một sáng kiến mới để bảo vệ các đại dương trên thế giới.

Tại một hội nghị tổ chức ở thành phố Yeosu của Nam Triều Tiên, Tổng thư ký Ban Ki-moon khuyến cáo rằng các hoạt động của con người đang đe dọa các đại dương và có nguy cơ gây ra những thay đổi không thể đảo ngược được, mà dân chúng thế giới khó có thể thấu hiểu.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc đơn cử nạn đánh bắt hải sản quá mức, hiện tượng biến đổi khí hậu, nạn ô nhiễm, các dự án phát triển các vùng duyên hải và hiện tượng a xít hóa nước biển là những yếu tố có thể đe dọa môi trường biển.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon nói một “hiệp ước Bảo vệ Đại Dương” sẽ giúp bảo vệ và phục hồi sự lành mạnh của môi trường biển và các tài nguyên cho các thế hệ mai sau.

Sáng kiến này nhằm cải thiện sự điều phối giữa các tổ chức khác nhau để tiếp tay thực hiện các trách nhiệm của Liên hiệp quốc nhằm bảo tồn các đại dương.

Tổng thư ký Ban Ki Moon loan báo sáng kiến này tại một hội nghị đánh dấu kỷ niệm 30 năm từ ngày Công ước Luật Biển Liên hiệp quốc ra đời.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG