Đường dẫn truy cập

BLOG: Tổng thống Trump đọc diễn văn Tình trạng Liên bang

Chừng nào chúng ta tin vào các giá trị của mình, tin vào công dân, tin vào Chúa, chúng ta sẽ không thất bại.

Xin cảm ơn. Chúa ban phước lành cho nước Mỹ.

Chừng nào chúng ta tự hào về chính chúng ta, về những gì chúng ta chiến đấu, không có gì chúng ta không đạt được

Mọi người xây dựng đất nước này và người dân chính là người làm nướ Mỹ vĩ đại trở lại

Mọi người mơ về nước Mỹ

Tải thêm

XS
SM
MD
LG