Đường dẫn truy cập

Kết quả dự phóng: Tổng thống Obama tái đắc cử


Cử tri phản ứng trước dự phóng lạc quan cho việc tái đắc cử của Tổng thống Obama trong khi theo dõi kết quả bầu cử ở Quảng trường Times, New York 6/11/12
Cử tri phản ứng trước dự phóng lạc quan cho việc tái đắc cử của Tổng thống Obama trong khi theo dõi kết quả bầu cử ở Quảng trường Times, New York 6/11/12
Kết quả thắng phiếu cử tri đoàn tại các tiểu bang:

Vermont 3 phiếu: Obama
South Carolina 9 phiếu: Romney
Georgia 16 phiếu: Romney
Kentucky 8 phiếu: Romney
Indiana 11 phiếu): Romney
West Virginia 5 phiếu: Romney
North Carolina 15 phiếu: Romney
Maine 4 phiếu: Obama
New Hampshire 4 phiếu: Obama
Massachusetts 11 phiếu: Obama
Connecticut 7 phiếu: Obama
Rhode Island 4 phiếu: Obama
Pennsylvania 20 phiếu: Obama
Delaware 3 phiếu: Obama
Maryland 10 phiếu: Obama
Alabama 9 phiếu: Romney
Tennessee 11 phiếu: Romney
Illinois 20 phiếu: Obama
District of Columbia 3 phiếu: Obama
Oklahoma 7 phiếu: Romney
Arkansas 6 phiếu: Romney
Mississippi 6 phiếu: Romney
Michigan 16 phiếu: Obama
New York 29 phiếu: Obama
South Dakota 3 phiếu: Romney
Louisiana 8 phiếu: Romney
Kansas 6 phiếu: Romney
Wyoming 3 phiếu: Romney
Texas 38 phiếu: Romney
North Dakota 3 phiếu: Romney
Nebraska 5 phiếu: Romney
New Jersey 14 phiếu: Obama
Wisconsin 10 phiếu: Obama
Utah 6 phiếu: Romney
Arizona 11 phiếu: Romney
Montana 3 phiếu: Romney
Minnesota 10 phiếu: Obama
California 55 phiếu: Obama
Washington (state) 12 phiếu: Obama
Hawaii 4 phiếu: Obama
Idaho 4 phiếu: Romney
Iowa 6 phiếu: Obama
New Mexico 5 phiếu: Obama
Missouri 10 phiếu: Romney
Ohio 18 phiếu: Obama
Oregon 7 phiếu: Obama

Tổng thống Obama được 275 phiếu cử tri đoàn.
Thống đốc Romney được 203 phiếu cử tri đoàn.

Phiếu cử tri đoàn sẽ quyết định ai làm tổng thống Mỹ, thay vì phiếu phổ thông.

Mỗi ứng cử viên cần ít nhất 270 phiếu cử tri đoàn để thắng.

***

Với 7 phiếu cử tri đoàn tại Oregon, Tổng thống Obama đã có hơn 270 phiếu cử tri đoàn để tái đắc cử.
***
Tổng thống Obama chiếm thêm 85 phiếu cử tri đoàn tại California, Hawaii, Idaho, North Dakota, Oregon, và Washington.

***
Tổng thống Obama thắng tại New Hampshire và Pensylvania.

Thống đốc Romney thắng tại 19 tiểu bang, trong đó có Indiana, lần trước bầu cho Tổng thống Obama.

Các tiểu bang dao động khác vẫn quá khít khao chưa thể nói chắc, đó là Florida, North Carolina, Ohio và Virginia.
***

Thống đốc Romney vừa thắng tại Utah, thêm 6 phiếu cử tri đoàn.
***
Tổng thống Obama vừa thắng tại New York và New Jersey.

Thống đốc Romney vừa thắng tại Nebraska, Wyoming, Kasas, Louisiana, South Dakota, Texas, North Dakota, và Mississipi.

***
Tổng thống Obama vừa thắng tại tiểu bang dao động Michigan thêm 16 phiếu cử tri đoàn.

***

Thống đốc Romney vừa thắng tại Alabama, thêm 9 phiếu cử tri đoàn, và Arkansas thêm 6 phiếu cử tri đoàn.

***

Thống đốc Romney thắng tại các tiểu bang:

Kentucky, West Virginia, Indiana, South Carolina, Oklahoma, Georgia, và Tennessee.

Tổng thống Obama thắng tại các tiểu bang:

Vermont, Illinois, Connecticut , Maine, thủ đô Washington, Delaware, Rhode Island, Maryland, và Massachusetts.

***
Thống đốc Romney thắng Oklahoma – 7 phiếu cử tri đoàn

Tổng thống Obama thắng:

Illinois -- 20 phiếu cử tri đoàn.
Connecticut – 7 phiếu cử tri đoàn.
Maine – 4 phiếu cử tri đoàn.
Thủ đô Washington – 3 phiếu cử tri đoàn.
Delaware – 3 phiếu cử tri đoàn.
Rhode Island – 4 phiếu cử tri đoàn.
Maryland – 10 phiếu cử tri đoàn.
Massachusetts – 11 phiếu cử tri đoàn.

Loading...

VOA Express

XS
SM
MD
LG