Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng Việt Nam cam kết đổi mới và phát huy dân chủ


Trong thông điệp đầu năm dương lịch, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc nhân dân làm chủ và những đổi mới về thể chế.

Theo bản tin của Tân Hoa Xã hôm nay, thông điệp đầu năm của Thủ Tướng Việt Nam đọc tại Hà Nội xoay quanh chủ đề đổi mới thể chế, cổ vũ quyền làm chủ của nhân dân, và thực hiện thành công nhiệm vụ trong năm 2014, là tạo ra nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và vững bền.

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chất lượng của các thể chế sẽ có tác động quyết định tới môi trường kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế và của từng doanh nghiệp.

Tân Hoa Xã trích tin của Vnexpress dẫn lời ông Dũng điểm qua những thành quả của Việt Nam trong 3 thập niên qua hướng tới cởi mở dân chủ, thi hành cơ chế thị trường trong các hoạt động kinh tế của Việt Nam, đặc biệt kể từ Đại hội 6 của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Tấn Dũng nói rằng dân chủ là “tư tưởng lớn” của cựu Chủ tịch nước Hồ Chí Minh, và nói thêm rằng một khi được áp dụng, Hiến Pháp đã sửa đổi và được quốc hội Việt Nam phê chuẩn trong năm 2013 sẽ mở ra một thời đại mới để thực thi tư tưởng của Hồ Chí Minh.

Tờ Dân Trí nhận định rằng thông điệp đầu năm mới 2014 của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh từ “đổi mới.”

Thông điệp được đăng toàn văn trên trang mạng này điểm qua những khó khăn và thành quả đạt được trong năm qua trong lĩnh vực đối nội cũng như đối ngoại.

Một thành quả quan trọng là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Ông Dũng cũng nêu lên các tiến bộ về văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, và liên quan tới quốc phòng, ông Dũng nói quốc phòng và an ninh được tăng cường, an ninh được bảo đảm.

Về mặt đối ngoại, ông Nguyễn Tấn Dũng nói rằng vị thế của Việt Nam đã được nâng cao trên trường quốc tế. Viện dẫn nhiều thành tựu về mặt ngoại giao, ông Dũng cho rằng Việt Nam đã đạt được hiệu quả cao trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên cũng tương tự như mọi năm, thông điệp của nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn nhấn mạnh điều mà ông gọi là “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ông kêu gọi cả hệ thống chính trị “thống nhất hành động để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội” trong năm tới, đồng thời “tập trung nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nhất là quyền tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa chọn người đại diện cho mình, và quyền sở hữu tài sản.”

Nguồn: Xinhua.net, Dantri.com

VOA Express

XS
SM
MD
LG