Đường dẫn truy cập

Người ủng hộ hôn nhân đồng tính đạt thắng lợi sau bầu cử


Người ủng hộ hôn nhân đồng tính ăn mừng tại Seatle, ngày 6/11/2012.
Những người ủng hộ hôn nhân đồng tính và hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa đã đạt được mục tiêu trong cuộc bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ trong ngày hôm qua.

Tiểu bang Maine ở đông bắc và Maryland ở trung Ðại tây dương trở thành hai bang đầu tiên chấp thuận hôn nhân đồng tính thông qua một cuộc phổ thông đầu phiếu.

Có 6 tiểu bang và thủ đô Washington cho phép các cuộc hôn nhân đồng tính, nhưng trong nhiều trường hợp việc hợp pháp hóa phải thông qua các nhà lập pháp hoặc tòa án.

Ðây cũng là lần đầu tiên có cuộc phổ thông đầu phiếu về hôn nhân đồng tính kể từ khi Tổng thống Barack Obama loan báo ông hậu thuẫn việc này trước đây trong năm.

Bang Washington cũng bỏ phiếu về hôn nhân đồng tính trong khi bang Minnesota bỏ phiếu về vấn đề tu chính hiến pháp để cấm hôn nhân đồng tính.

Hai bang Washington và Colorado chấp thuận hợp thức hóa việc sản xuất, buôn bán và sở hữu cần sa cho mục đích giải trí. Nhưng động thái này đi ngược lại với chính phủ liên bang vẫn đặt ma túy ra ngoài vòng pháp luật.

Bang Maryland thông qua luật nhập cư quan trọng gọi là Dream Act, trong đó cho phép những di dân không hợp lệ được quyền hưởng trợ cấp học phí đại học của tiểu bang.

Tổng cộng, cử tri Mỹ đã cân nhắc trên 170 sáng kiến được đưa ra biểu quyết trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ.

Những cuộc bỏ phiếu về các sáng kiến thường được đưa ra thực hiện khi có đủ số chữ ký của cử tri trong kiến nghị về sáng kiến đó.

VOA Express

XS
SM
MD
LG