Đường dẫn truy cập

Một số hình ảnh về cuộc đảo chính ở Ai Cập

Xem thêm

Một người  đàn ông Ai Cập cầm một tờ báo gần Quảng trường Mesaha, ở Cairo, 4-7-2013. Chánh thẩm Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập tuyên thệ nhậm chức Tổng thống  Lâm thời Quốc Gia  hôm 4-7-2013.
1

Một người  đàn ông Ai Cập cầm một tờ báo gần Quảng trường Mesaha, ở Cairo, 4-7-2013. Chánh thẩm Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập tuyên thệ nhậm chức Tổng thống  Lâm thời Quốc Gia  hôm 4-7-2013.

Ông Adly Mansour tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống  Lâm thời tại Cairo 4-7-2013.
2

Ông Adly Mansour tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống  Lâm thời tại Cairo 4-7-2013.

Một Chỉ huy quân đội Ai Cập nói chuyện với dân chúng trong khi giữ an ninh khu vực gần Trường Đại Học Cairo, nơi những người  ủng hộ Phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo tụ tập để ủng hộ Tổng thống  bị lật đổ Mohammed Morsi tại Cairo, 4-7-2013.
3

Một Chỉ huy quân đội Ai Cập nói chuyện với dân chúng trong khi giữ an ninh khu vực gần Trường Đại Học Cairo, nơi những người  ủng hộ Phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo tụ tập để ủng hộ Tổng thống  bị lật đổ Mohammed Morsi tại Cairo, 4-7-2013.

Dân Ai Cập ăn mừng sau khi Chánh thẩm Ai Cập Adly Mansour tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Lâm thời Quốc Gia, 4-7-2013. Bảng chữ Ai Cập có nghĩa là “giã từ Morsi.”
4

Dân Ai Cập ăn mừng sau khi Chánh thẩm Ai Cập Adly Mansour tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Lâm thời Quốc Gia, 4-7-2013. Bảng chữ Ai Cập có nghĩa là “giã từ Morsi.”

Tải thêm

XS
SM
MD
LG