Đường dẫn truy cập

Nội các Nhật Bản chấp thuận kế hoạch bồi thường tai nạn hạt nhân


Trụ sở chính của công ty TEPCO tại Tokyo

Nội các Nhật Bản đã chấp thuận dự luật giúp chủ nhân nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại bồi thường cho những nạn nhân của thảm họa này.

Kế hoạch yêu cầu thành lập một ngân quỹ để Công ty Điện lực Tokyo chi trả cho việc bồi thường cho hằng ngàn cư dân sinh sống trong khu vực 20 kilomét phải di tản.

Các nông dân, ngư dân và các doanh nghiệp cũng bị mất thu nhập vì tai nạn vừa kể.

Ngân quỹ sẽ được tài trợ qua việc bán công trái đặc biệt của chính phủ và sự đóng góp của các công ty năng lượng khác.

TEPCO được yêu cầu phải hoàn trả lại quỹ này.

Cổ phiếu của TEPCO đã tăng hơn 15% hôm nay trước tin vừa kể.

Kế hoạch này cần được quốc hội thông qua.

XS
SM
MD
LG