Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Thành ngữ 'Have a Whack at it' và điểm nối âm (linking sounds)


Hỏi: Cho em hỏi là: cố gắng lên mà tới - take a whack at it, try your best!, have whack at it , let's try, vậy cái nào chính xác hơn, và em có câu: I like to watch sports , động từ like có phụ âm k và động từ watch có phụ âm ch vậy mình có nên đọc các phụ âm đó không?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến VOA.

(1) Bạn hỏi idioms 'take a whack at' và 'have a whack at'

- 'Whack' trong thành ngữ to have one’s whack còn có nghĩa là nhận phần mình, to take one’s share: Have you all had a fair whack?=Tất cả các anh đều có phần đều nhau chứ?

- Whacked còn có nghĩa là rất mệt: I’m absolutely whacked=Tôi hoàn toàn kiệt sức (exhausted).

Cả hai câu I’ll take/have a whack (crack) at something nghĩa giống nhau, có thể dùng thay thế nhau.

- Why don’t you practice a little while and take a whack at it tomorrow?=Tại sao bạn không tập một lúc rồi mai thử xem có làm được không?

Theo Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions by Richard A. Spears, Fourth edition, McGraw-Hill, 2007, I’ll have whack at it= To have a try at something: có nghĩa là để tôi thử xem. [Nguyên nghĩa a whack hay a smack nghĩa là một cái đánh mạnh.]

Tương tự: Get a go at it, get a shot at it, have a whack at it, take a crack at it. Thí dụ:

- I don’t know how to change a tire. Dad said he can do it. Let him take a whack at it=Tôi không biết thay bánh xe. Ba nói ba biết. Hãy để ba thử xem sao.

(2) Phần hai của câu bạn hỏi: Trong câu I like to watch sports, động từ like có phụ âm k và động từ watch có phụ âm ch có nên đọc các phụ âm đó không.

Trả lời: Câu hỏi của bạn nằm trong điểm nối âm (linking sounds) giữa các âm trong tiếng Anh. Ðiều này quan trọng nếu ta muốn nói tiếng Anh gần như người bản xứ.

* Một nhận xét là khi một chữ tận cùng bằng một phụ âm consonant sound và chữ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm vowel thì thường thường ta nối liền ngay phụ âm cuối của chữ thứ nhất với nguyên âm đầu chữ tiếp theo: Thank you đọc thành thank-kyou

* Có khi phụ âm cuối chữ thứ nhất và phụ âm đầu chữ thứ nhì đọc nối và dính với nhau.

- I’m going to try it => I gonna try it
- I want to go => I wanna go
- Let me tell you => lemme tell-lyou
- Turn off the radio => tur-noff the radio
- And that…=> an-nat

* Xem thêm phần “linking consonant to vowel” và “linking consonant to consonant” trong episodes 14 và 15 trong Website của Seattle Learning Academy ở mạng: http://www.pronuncian.com/materials/podcasts/Episode_ 14.aspx

Chúc bạn mạnh tiến trong việc trau giồi Anh ngữ.

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA@gmail.com
XS
SM
MD
LG