Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt prevent và prohibit


Hỏi: Tôi có thắc mắc về 2 từ này, lúc nào thì dùng prevent, lúc nào thì dùng prohibit, trong khi chúng gần như cùng nghĩa và đều đi với giới từ from? Xin cảm ơn.

Chào bạn,

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới VOA về phân biệt cách dùng giữa hai chữ prevent và prohibit.

Trả lời:

Prevent có nghĩa đề phòng để một chuyện xấu hay có hại không xảy ra.

Cách dùng: prevent something from happening.

My grandfather wrapped the Christmas ornaments in soft paper to prevent them from being damaged = Ông tôi gói những đồ trang hoàng vào dịp Giáng sinh bằng giấy mềm để khỏi bị hư hại.

Preventive health care: y tế phòng ngừa, như immunizations: chích ngừa.

Troops were sent to the area as a preventive measure = Quân đội được gửi tới vùng như một biện pháp phòng ngừa nổi loạn.

Prohibit: cấm vì luật.

Stores are prohibited from selling alcohol to people under 21 = Các tiệm bị cấm bán rượu cho thiếu niên dưới 21 tuổi.

Smoking is prohibited inside this building = Cấm hút thuốc trong toà nhà này.

Danh từ của prohibit là prohibition.

In the sea near the reef, the use of anchors is prohibited = It’s illegal to use anchors near the reef = Cấm tàu thả neo gần bờ biển có đá ngầm.

Tương tự: to ban.

American firms are banned from doing business with Cuba = Công ty Mỹ bị cấm buôn bán với nước Cuba.

Trái nghĩa với prohibit là allow.

Tóm lại:

Prevent (ngăn ngừa) và prohibit (ngăn cấm) có một điểm chung là theo sau bởi from và verb-ing. Nhưng prevent chỉ một chuyện ngăn ngừa để một chuyện xấu sẽ không xảy ra, không có nghĩa là sẽ phạt nếu không tuân lời. Còn prohibit là cấm một việc chưa xảy ra, vì luật lệ hay qui định và hàm ý có thể có hình phạt nếu vi phạm.

To prevent = nguyên nghĩa là to go before = to stop something from happening and rendering it impossible.

They prevented my escape by taking away my clothes = Họ ngăn không cho tôi trốn bằng cách lấy hết quần áo.

Có thể viết 2 cách: (1) He prevented me from going. Hay: (2) He prevented me going. Nhưng thường viết cách thứ (1).

Tính từ preventive nghĩa là phòng ngừa như preventive medicine [Y học phòng ngừa]. Danh từ là prevention.

* Tục ngữ:

An ounce of prevention is a pound of cure = Một lạng phòng ngừa bằng một cân thuốc chữa. (1 pound = 16 ounces = 0.454 kg) [=chờ đến khi có bịnh mới chữa thì tốn tiền và thì giờ hơn là ngừa trước thì hơn].

=> Prohibitive có một nghĩa mà preventive không có. Ðó là ngăn (vì đắt quá hay tốn công quá) không thể thực hiện.

The price is prohibitive = Giá cao quá không thể mua nổi.

The cost of renovate the old building is prohibitive = Việc tân trang lại căn nhà cũ quá tốn nên đành bỏ.

Chúc bạn mạnh tiến

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA@gmail.com
XS
SM
MD
LG