Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt Though và Anyway


Hỏi: Thưa chương trình Hỏi đáp Anh ngữ VOA, tôi thấy rất nhiều câu tiếng Anh có từ 'though' hoặc 'anyway' ở cuối câu, trong văn nói cũng như văn viết. Chương trình có thể giải thích cho tôi biết những từ đó nghĩa là gì không?

Trả lời:

Anyway là một sentence adverb. Though vừa là adverb vừa có thể dùng làm liên từ conjunction.

ANYWAY thường có vị trí ở cuối mệnh đề, có nghĩa như “inspite of that,” “despite that” dù sao đi nữa, dẫu vậy.

Thí dụ:

- It’s just a cold, but you should see the doctor anyway=Có thể chỉ là cảm, nhưng dù sao đi nữa anh cũng nên đi khám bác sĩ.

- I’m sorry we can’t come to your party, but thanks for the invitation anyway=Rất tiếc chúng tôi không tới dự tiệc, nhưng dù sao cũng cám ơn bạn đã mờí.

- Anyway ở cuối câu cũng dùng khi thêm ý vào câu nói, nghĩa như besides (ngoài ra, hơn nữa). It’s too expensive and anyway the color doesn’t suit you. Ðắt quá và hơn nữa mầu không hợp với bạn.

- Trong văn nói, dùng anyway ở cuối câu để diễn tả ý coi nhẹ điều mới nói. They didn’t offer me the job, but I really didn’t want it anyway=Họ không cho tôi việc làm đó, nhưng thực sự tôi cũng không muốn việc đó.

[-Nếu đứng đầu câu thì anyway dùng như trở lại đầu đề nói dở. Anyway, what was I saying?=Trở lại chuyện vừa nói, lúc đó tôi nói gì với bạn nhỉ?]

- Có khi dùng anyway với nghĩa hơi thay đổi hay giới hạn điều vừa nói. Let’s think about it for a while, for a few days anyway=Chúng ta hãy để một thời gian suy nghĩ về chuyện ấy, ít nhất là vài ba bữa.

[-Có khi dùng anyway ở đầu câu để tóm tắt câu chuyện: Anyway, I guess I’d better go now=Thôi nhé, tôi nghĩ bây giờ là lúc tôi nên về.]

THOUGH là một adverb dùng khi nói một sự kiện ngạc nhiên sau khi đã nói một điều (nghĩa như however).

Thí dụ:

- I’m busy today. We could meet tomorrow, though=Hôm nay tôi bận. Nhưng mai chúng ta có thể gặp nhau. Trường hợp này, though nghĩa như BUT và có dấu comma ở đằng trước.

- Though khi là adverb có 2 vị trí: hoặc ở giữa mệnh đề hoặc ở cuối mệnh đề (xem Roger Woodham giải thích bên dưới).

THOUGH as a conjunction. Khi là liên từ, though dùng để giới thiệu một mệnh đề mà ý hơi ngược với ý mệnh đề trước, clause of contrast, mệnh đề tương phản: Though she’s retired, she’s still very active=Tuy đã về hưu trí mà bà ấy còn hoạt động lắm.

Khi dùng làm conjunction, though có thể đứng ở đầu câu hay đầu mệnh đề tương phản thứ hai: She’s still very active, though she’s retired.

- THOUGH dùng thay cho ALTHOUGH và tương đương với BUT: I enjoyed the movie, though I thought it was too long (thay though bằng but cũng được) Tôi thích cuốn phim, tuy nhiên, theo tôi phim hơi dài. I enjoyed the movie. I thought I was too long, though.

- EVEN THOUGH nghĩa như though nhưng mạnh hơn: I haven’t lost any weight, even though I have been exercising a lot=Tôi chưa giảm ký chút nào, dẫu rằng tôi vẫn tập nhiều. (Ý mệnh đề thứ hai ngược lại với suy luận thông thường về kết quả của mệnh đề thứ nhất).

- THOUGH dùng trong một lối viết riêng…

Thay đổi vị trí của tĩnh từ hay trạng từ bằng cách mang lên đầu câu tiếp theo bởi though và chủ từ để câu văn viết văn hoa hơn…

- Tired though she was…Tuy bà mệt mà…

- Cold though it was... Tuy trời lạnh mà…

- Much though I respect your point of view, I can’t agree=Tuy tôi rất tôn trọng lập trường của bạn, tôi thấy không thể đồng ý với bạn.

- Strange though it may seem, I don’t like watching cricket=Tuy có vẻ là lạ, nhưng tôi không thích xem đấu banh cricket.

- Fond though I am of sports, I’d rather not sit through another basketball game=Tuy tôi thích xem đấu banh, nhưng tôi không thích ngồi xem liền hai trận đấu bóng rổ.

ANYWAY=ngoài ra, hơn nữa, dù sao chăng nữa, cho dù thực tế, dù sao, ít nhất.

THOUGH=mặc dù, dù cho, dẫu cho, tuy, tuy nhiên.

Khi dùng làm conjunction, although và though thay cho nhau được, nhưng though dùng trong câu văn thân mật (informal), còn although trong câu văn nghiêm chỉnh (formal):

[Although (hay Though) I don’t like him, I agree that he’s a good manager. Tuy tôi không ưa ông ấy nhưng tôi phải nhận là ông là một quản lý giỏi.]

Khi đứng ở cuối mệnh đề, though có nghĩa như however. Nhớ có dấu comma trước though.

Nice day—Yes. Bit cold, though=Trời đẹp—Phải, trời đẹp. Nhưng hơi lạnh.

=> Although không đứng ở cuối câu như though hay however: (Chúng ta đều gắng hết sức mình. Tuy nhiên đội chúng ta thua.)

We all tried our best. We lost the game, though.
We all tried our best. However, we lost the game.
We all tried our best. We lost the game, however.

Nhận xét: Tuy trong tiếng Việt những câu bắt đầu bằng Dầu rằng…hay Tuy rằng…thường theo sau bởi “nhưng”, hay “mà”, học viên viết tiếng Anh nhớ là khi đã dùng Though…thì KHÔNG dùng thêm but.

Xem thêm: Michael Swan. Practical English Usage. 3rd Edition (OUP, 2009).

Chúc bạn mạnh tiến.

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA@gmail.com
XS
SM
MD
LG