Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Giải nghĩa câu 'The greatest menace to freedom is an inert people'


Hỏi: Xin cho biết nghĩa của câu sau đây: "The greatest menace to freedom is an inert people". Cảm ơn nhiều!

Trả lời:

Trong câu trên có ba chữ mới là menace, freedom và inert.

- Menace: mối đe doạ
- Freedom: tự do
- Inert: thụ động, inactive

Nghĩa đen: Mối đe doạ to lớn nhất cho sự tự do là một dân tộc thụ động.

Nghĩa bóng: Công dân trong một xã hội thực sự dân chủ có một số quyền căn bản, trong đó có quyền phát biểu ý kiến và quyền tụ họp, dù cho những ý tưởng phát biểu không làm nhà cầm quyền hài lòng. Nếu có chuyện trái tai gai mắt, mà ai cũng im lặng làm thinh mũ ni che tai, sự ai chẳng biết, thì không còn sự góp phần tích cực của mỗi công dân trong một nền dân chủ thực sự (participatory democracy).

Ai là người đầu tiên nói câu ấy?

Câu trên trích trong một ý thuận của thẩm phán Toà án Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ Justice Louis Brandeis trong bản án Whitney chống California in trong 274 U.S. 357, 376 (1927).

Ðoạn sau đây trích trong phần ý thuận (concurrence)…. “Those who won our independence believed that the final end of the State was to make men free to develop their faculties (khả năng), and that, in its government, the deliberative (thảo luận kỹ, cân nhắc) forces should prevail (thắng) over the arbitrary (độc đoán). They valued liberty both as an end (cứu cánh) and as a means (phương tiện). They believed liberty to be the secret of happiness, and courage to be the secret of liberty. They believed that freedom to think (tự do suy nghĩ) as you will and to speak (tự do phát biểu) as you think are means indispensable (tuyệt đối cần thiết, không thể thiếu được) to the discovery and spread of political truth; that, without free speech and assembly (tự do ngôn luận và hội họp), discussion would be futile (vô ích); that with them, discussion affords ordinary adequate protection against the dissemination (gieo rắc) of noxious doctrine (những chủ thuyết độc hại); that the greatest menace to freedom is an inert people; and that this should be the fundamental principle of the American government…”

Chúc bạn mạnh tiến.
XS
SM
MD
LG