Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Giải nghĩa câu


Hỏi: Kính ông Phạm Văn. Tôi là học viên của chương trình Anh ngữ Sinh động. Hôm nay xin hỏi ông mấy chữ sau đây: 1. Tôi đang đọc một cuốn sách về Nhật Bản và gặp câu: "The Winter of 1945-46 was an excruciating, soul-searing experience, and even today Japanese accompany their accounts of it with shudders and grimaces of remembered pain". Tôi hiểu ý nhưng không thể dịch mấy chữ "Japanese accompany their accounts of it". 2. In January 1946, 3,000 people smashed their way into the Itabashi Army Supply Depot and made off with bags of rice... Mấy chữ smashed their way into, không biết dịch thế nào cho đúng. Vì thế nhờ ông chỉ dẫn. Xin cám ơn ông rất nhiều. Kính. Lê Cao Sơn

Trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến VOA. Bạn nhờ dịch hai câu: “… Japanese accompany their accounts of it with shudders and grimaces of remembered pain.” Và câu: "…smashed their way into the Itabashi Army Supply Depot and made off with bags of rice…"

Hai câu có thể tạm dịch là:

1. Mùa Ðông năm 1945-46 là một kinh nghiệm đau nhức và cháy bỏng, mà ngay người Nhật bây giờ khi thuật lại mùa Ðông đó cũng phải rùng mình nhăn mặt khi nhớ đến những cảm giác đau đớn.

- Excruciating: đau nhức, extremely painful. Ex: The pain in my knees was excruciating: đầu gối tôi đau nhức lắm.

- Soul-searing. Ðộng từ to sear là đốt cháy, cháy bỏng, rán thịt sơ qua thật nhanh để thịt hơi cháy bên ngoài nhưng vẫn giữ chất ngọt bên trong. Soul là linh hồn. Soul-searing là nóng bỏng trong tâm hồn. Soul-searing experience là một kinh nghiệm cháy bỏng.

- To accompany là kèm theo, đi theo. Ex: I would like you to accompany me to the police station=Tôi muốn bạn đi theo tôi đến đồn công an.

- Account là lời kể lại, tường thuật; shudder là rùng mình; grimace là nhăn nhó vì đau đớn.

2. Tháng giêng năm 1946, ba ngàn người phá đổ Kho Tiếp tế của Quân Ðội ở Tabashi và khuân đi nhiều bao gạo.

- To smash=phá vỡ, đập vỡ. Ex: The burglars smashed a window to get in=Kẻ trộm đập vỡ cửa kính cửa sổ để vào nhà.

- Smashed their way in=Họ phá vỡ để đột nhập.

- The bottle rolled off the table and smashed into pieces=Cái chai lăn từ trên bàn xuống đất và vỡ thành từng mảnh.

Hy vọng lời giải thích trên giúp bạn hiểu rõ hơn câu bạn thắc mắc.

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA@gmail.com
XS
SM
MD
LG