Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Cách dùng từ suggest


Hỏi: Hôm nay cô giáo trả bài kiểm tra 1 tiết. Có 1 câu chữa lỗi sai tek này: i suggest that you writing... Em gạch chân 'writing' và sửa thành 'write' nhưng cô lại bảo là faj sửa thành 'should write'. Vậy cho em hỏi là câu này làm theo cách của em thì có đúng không?

Trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến VOA.

Trong email, bạn dùng một số chữ viết tắt. Chữ “tek” có phải là bạn muốn viết tắt từ chữ “thế” không? Chữ “faj” có phải là “phải” không? Chữ “kua” có phải là “của” không? Trong khi viết bài, ngoại trừ những chữ viết tắt được công nhận trong tiếng Anh, không nên dùng những chữ viết tắt tự mình đặt ra cho tiện, vì có thể tập thành thói quen có thể viết thành lỗi chính tả. Trong đơn xin việc, misspellings hay abbreviations có thể gây ấn tượng xấu nơi người xét đơn mình. “I” bao giờ cũng viết hoa, ngoại trừ trong thơ của e.e. cummings.

Sau đây là câu hỏi của bạn: (1) I suggest that you write …và câu (2) I suggest that you should write…

=> Cả hai câu đều đúng cả.

Suggest có nhiều nghĩa:

- Propose: I suggest a stroll outside as a break=Tôi đề nghị ta ra ngoài đi dạo để thư giãn.

- Offer: The boss suggested a pay raise to persuade him to stay with the company=Ông chủ đề nghị tăng lương để anh ta ở lại làm.

- Imply: That painting suggests home to me=Bức họa làm cho tôi nhớ đến hình ảnh quê nhà.

- He suggested taking the children to the zoo=Anh đề nghị đưa các con đi sở thú.

Như vậy, sau suggest có thể là một noun phrase hay verb-ing.

Nếu suggest dùng với nghĩa như một lời khuyên hay điều mong, hay mệnh lệnh thì thường theo sau bởi that tạo thành subjunctive, bàng thái cách: I suggested that he leave at once=Tôi đề nghị anh ta rời khỏi ngay.

Khi dùng subjunctive thì suggest theo sau bởi that, và động từ chỉ có một hình thức là infinitive (without to), hay modal verb should + verb (without to): that (1) he leave; hay (2) that he should leave. Mẫu câu (2) thông dụng trong British English.

Xem thêm: Hỏi đáp Anh ngữ về bàng thái cách ngày 20.7.2010, và 17.7.2012 và Anh Ngữ Sinh Ðộng bài 25, có bàn về cách dùng suggest.

Vài thí dụ tương tự:

- The boss suggested that Bill not be at the meeting=Ông quản nhiệm đề nghị anh Bill đừng đến dự buổi họp.

- The doctor suggested that she should see a specialist about the problem=Bác sĩ khuyên cô nên gặp một bác sĩ chuyên khoa về bịnh của cô.

Chúc bạn mạnh tiến.

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA@gmail.com
XS
SM
MD
LG