Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ: Thêm sáu tiểu bang công nhận hôn nhân đồng tính


Hiện nay chính phủ liên bang Mỹ công nhận hôn nhân đồng tính tại 32 tiểu bang và Washington D.C.

Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder ngày thứ Bảy loan báo chính phủ liên bang sẽ công nhận hôn nhân đồng tính tại 6 tiểu bang nữa.

Đó là Alaska, Arizona, Idaho, North Carolina, West Virginia và Wyoming.

Các cặp hôn nhân đồng tính sẽ được hưởng một số phúc lợi của liên bang, gồm có An sinh Xã hội và phúc lợi của cựu chiến binh.

Trước đây trong tháng, Tối cao Pháp viện Mỹ từ chối không cứu xét kháng cáo các bản án của toà dưới hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính tại 6 tiểu bang này.

Hiện nay chính phủ liên bang Mỹ công nhận hôn nhân đồng tính tại 32 tiểu bang và Washington D.C.

Bộ trưởng Holder nói với mỗi tiểu bang mới các cuộc hôn nhân đồng tính như thế được công nhận, Hoa Kỳ tiến gần đến việc thực hiện bình đẳng hoàn toàn cho tất cả người Mỹ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG