Đường dẫn truy cập

FSIS: Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu cá da trơn sang Mỹ


Một mẻ lưới cá da trơn.
Một mẻ lưới cá da trơn.

Cơ quan Kiểm dịch và An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) dự định ngày 19/9 sẽ công bố trên Công báo Liên bang chính thức chỉ định Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan là những nước đủ điều kiện xuất khẩu cá da trơn và những sản phẩm cá da trơn sang Mỹ.

FSIS cho biết cơ quan xác định là kỹ thuật kiểm tra tại mỗi nước “tương đương với hệ thống Hoa Kỳ đã thiết lập theo Luật Kiểm tra Thịt Liên bang (FMIA) và những qui định thi hành.”

Quy định được đề nghị là chương mới nhất trong cuộc tranh chấp đang diễn ra. Quốc hội đưa vào những điều khoản trong cả hai đạo luật về trang trại năm 2004 và 2008, chuyển việc kiểm tra cá da trơn từ FDA sang USDA.

FSIS công bố quy định cuối cùng vào tháng 12 năm 2015 thành lập một cơ chế chuyển tiếp để thương mại tiếp tục trong khi quyết định cách khác.

Hệ thống kiểm tra của Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan tương đương với hệ thống của Mỹ.

Viện Nghề cá Quốc gia, đại diện các nhà nhập khẩu thủy sản, hoan nghênh tin này. “Cá da trơn, cũng như các thủy sản khác, đã và sẽ vẫn an toàn và là thức ăn dinh dưỡng đối với các gia đình Mỹ.” Chủ tịch Viện Nghề cá Quốc gia John Connelly nói “Chúng tôi ca ngợi FSIS về công việc cực nhọc trong tiến trình này. Hàng chục ngàn người Mỹ chế biến cá da trơn từ những nước này có thể vững tin rằng họ sẽ tiếp tục có công ăn việc làm từ kết quả của đề nghị này.”

(Nguồn POLITICO)

VOA Express

XS
SM
MD
LG