Đường dẫn truy cập

EU giải ngân 13 triệu đôla giúp Việt Nam cải cách kinh tế


EU giải ngân 13 triệu đôla giúp Việt Nam cải cách kinh tế

Đại sứ Liên hiệp châu Âu (EU) tại Việt nam Sean Doyle đã thông báo rằng Phái bộ Liên hiệp châu Âu đã quyết định giải ngân 13 triệu euro (tương đương 16.5 triệu đô la) để hỗ trợ việc thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam (2006 – 2010).

Khoản giải ngân gần đây nhất này nằm trong thỏa thuận viện trợ không hoàn lại trị giá 44 triệu euro do EU và chính phủ Việt nam ký kết vào năm 2009.

Theo thỏa thuận này, hàng năm các nguồn tài chính sẽ được phân bổ cho Việt Nam trong vòng ba năm thông qua cơ chế Tín dụng Hổ trợ Giảm Nghèo (PRSC) đồng tài trợ, đây là cơ chế hỗ trợ ngân sách được các nhà tài trợ sử dụng ở Việt nam.

Liên hiệp châu Âu là một thành viên tích cực của PRSC kể từ năm 2004 và là nhà viện trợ không hoàn lại lớn thứ hai.

Việc giải ngân khoản viện trợ trị giá 44 triệu euro phụ thuộc vào một đánh giá chung của chính phủ/nhà tài trợ thỏa đáng về tiến bộ trong cải cách chính sách, cũng như một cam kết vững chắc từ phía chính phủ để cải thiện việc quản lý tài chính công và việc tập trung vào sự tăng trưởng có tính giảm nghèo.

Năm nay, việc giải ngân 13 triệu euro xem xét đến việc cải cách chính sách hợp lý và đúng lúc trong một số lĩnh vực quan trọng như củng cố năng lực quản lý tài chính của các doanh nghiệp quốc doanh, hoạch định một chiến lược phát triển giáo dục và một chiến lược chống tham nhũng toàn diện, xây dựng một hệ thống luật quản lý nợ công, xây dựng một chương trình mục tiêu quốc gia thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG