Đường dẫn truy cập

Phủ định kép (double negatives) (1)


Phủ định kép (double negatives) (1)
Phủ định kép (double negatives) (1)

Kính gửi VOA. Trước hết, tôi xin gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp nhất. Sau đây, tôi có vài thắc mắc về cách viết và đọc tiếng Anh. 'Hình như' cách đọc chữ thường và tên riêng có khác nhau, phải không? Ví dụ: Tên đường là 'DUARTE' thì phải đọc là 'du ac ti' (tiếng Việt) chứ không phải là 'du ac'? Hồi trước tôi học Anh văn ở VN, cũng như văn phạm Việt, không + không là có, phải không? Thí dụ: 'không phải tôi không muốn' có nghĩa là tôi có muốn. Với tiếng Anh, 'I see nothing' cũng đồng nghĩa là 'I don't see anything'. Vậy mà tôi nghe người Mỹ hay nói: 'I don't see nothing'. Vậy cách nói nào thì đúng? Tôi xin chờ nghe các bạn giải thích cho. Trân trọng, Dang.

Double negatives theo định nghĩa là một câu trong đó hai từ PHỦ ÐỊNH được dùng mà chỉ cần một từ theo đúng văn phạm.

Thí dụ trong câu: *I don’t want nobody to help me. Lẽ ra phải viết: I don’t want anybody to help me hay I want NOBODY to help me. (Tôi không cần ai giúp tôi cả.) Xưa thời Chaucer (người viết The Canterbury Tales, 1342-1400) và William Shakespeare (1564-1616) có dùng phủ định kép để nhấn mạnh.

Ngày nay, lối nói hay viết này ta thấy trong câu *I didn’t see nothing. (Lẽ ra phải viết I didn’t see anything hay I saw nothing.)

Ngoại trừ trong lời ca của những bản nhạc, hay vở kịch, hay lời đối thoại của các nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết - những câu như *I didn’t see nothing coi như không chuẩn (non-standard). [“A man alone ain’t got no chance” – Ernest Hemingway. Henry Morgan’s dying words in To Have and Have Not.]

Tương tự, nếu ta muốn nói câu: Tôi không nghe thấy bạn nói gì, thì ta có thể nói: I can hardly hear you. [Không nói: *I didn’t hardly hear you.]

Tuy nhiên, trong lúc hành văn, ta vẫn thấy những thí dụ dùng double hay multiple negatives.

- Trong câu “Không ai nghĩ vậy, ngay cả bạn.” *No one thought so, even you. Câu này sai. Tại sao? Muốn đúng văn phạm, ta viết: No one thought so, not even you.

- Một thí dụ khác: I shouldn’t be surprised if it didn’t rain. Câu này ngụ ý=I expect it to rain. Ở đây trong mệnh đề chính có một phủ định (shouldn’t); ở mệnh đề phụ có một phủ định (didn’t rain).

Negative + negative = positive

- Nobody does not believe=không ai không tin, một cách viết nhấn mạnh và lối nói của everybody believes=mọi người đều tin.

- I am not unhappy=I am happy.

- A not infrequent visitor=người khách thăm viếng không bất thường (có thể là thăm viếng ít thường xuyên hơn là a frequent visitor)

- That person is not unfamiliar to me=that person is familiar to me. Ðây là một lối «nói giảm» mà khoa tu từ gọi là litotes.

Nhận xét: Những chữ phủ định như nobody, nothing, never trong đó đã có ý nghĩa phủ định nên tránh dùng NOT kèm theo.

- Tell them nothing=Do not tell them anything (Ðừng nói gì hết.)

- Nothing matters now—everything is finished=Bây giờ không còn gì là quan trọng—Xong hết rồi [Nhận xét: chủ từ nothing theo sau bởi động từ matters ngôi thứ ba số ít.)

Tương tự, nobody đi theo bởi động từ ở ngôi thứ ba số ít. Nobody knows the answer=Không ai biết trả lời.

I opened the door, but I couldn’t see anybody. (Chớ nói: I couldn’t see no one. Nhưng có thể nói: but I could see nobody.)

Your suggestion won’t help either of us=Your suggestion helps neither of us. (Ðề nghị của bạn chẳng giúp gì cho hai đứa chúng tôi.)

(Còn tiếp)

Xin tham khảo bài Hỏi đáp Anh ngữ: Cấu trúc 'không thể không'

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG