Đường dẫn truy cập

Phủ định kép (double negatives) (2)


Phủ định kép (double negatives) (2)
Phủ định kép (double negatives) (2)

Kính gửi VOA. Trước hết, tôi xin gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp nhất. Sau đây, tôi có vài thắc mắc về cách viết và đọc tiếng Anh. 'Hình như' cách đọc chữ thường và tên riêng có khác nhau, phải không? Ví dụ: Tên đường là 'DUARTE' thì phải đọc là 'du ac ti' (tiếng Việt) chứ không phải là 'du ac'? Hồi trước tôi học Anh văn ở VN, cũng như văn phạm Việt, không + không là có, phải không? Thí dụ: 'không phải tôi không muốn' có nghĩa là tôi có muốn. Với tiếng Anh, 'I see nothing' cũng đồng nghĩa là 'I don't see anything'. Vậy mà tôi nghe người Mỹ hay nói: 'I don't see nothing'. Vậy cách nói nào thì đúng? Tôi xin chờ nghe các bạn giải thích cho. Trân trọng, Dang.

Phân biệt:

Say nothing (=be silent)=Đừng nói gì hết.

Don’t just say nothing. Tell us what the problem is (=Don’t be silent)=Đừng câm miệng như hến. Hãy cho chúng tôi biết vấn đề gì xảy ra.

He doesn’t smoke or drink=He neither smokes nor drinks=Anh ta không uống rượu và không hút thuốc lá. [Câu neither…nor mạnh hơn]

I shouldn’t be surprised if they didn’t get married soon=Tôi không ngạc nhiên nếu họ không lấy nhau ngay.

I shouldn’t wonder if it didn’t rain=Tôi không lấy làm lạ nếu trời không mưa (vì tôi tin chắc trời sẽ mưa) (Nguồn:Fowler, p 384)

Mách giúp:

1. Tránh không dùng những câu trong đó có double negatives khi viết văn, khi vào phỏng vấn xin việc làm vì người nghe có ấn tượng sai lầm về trình độ văn phạm của mình.

2. Verb trong câu có 2 chủ từ cách nhau bởi either...or hay neither...nor có hình thức số ít hay số nhiều tùy chủ từ thứ 2 ở số ít hay số nhiều.

Neither the cat nor the dog has been fed. (2nd subject singular)

Neither Jane nor my brothers care about their future. (2nd subject plural)

3. Neither + singular noun:

Can you come on Monday or Tuesday?—I’m afraid neither day is possible.

Neither of my sisters IS married. Hai chị (hay em) tôi chưa người nào lập gia đình. (Ðể ý đến động từ ở số ít--formal)

Neither the husband nor the wife was at home (formal)

Luật văn phạm khuyên ta chớ dùng double negatives để nhấn mạnh nhưng ta có thể dùng nếu mệnh đề thứ hai viết trong cùng một mệnh đề và tách riêng bằng dấu phấy comma: I will not surrender, not today, not ever. (The American Heritage Dictionary of the English Langugae, 4th edition.)

Bây giờ ta hãy thử sửa những câu double negatives sau đây coi như non-standard:

1. I couldn’t hardly do it.
2. The car scarcely needs no oil.
3. You barely have no time left.
4. You ain’t seen nothing yet.
5. He does not seek money no more than he seeks fame.
6. I ain’t gonna take nothing from nobody.

Corrected:

1. I could hardly do it.
2. The car does not need any oil.
3. You barely have any time left. Or: You don’t have any time left.
4. You haven’t seen anything yet.
5. He does not seek money any more than he seeks fame.
6. I’m not going to take anything from anybody.

Sinh viên hay học sinh khi làm bài thi, nên dùng thứ Anh ngữ tiêu chuẩn Standard English. Còn khi ra ngoài, nếu ta nghe đàm thoại, nghe nhạc, xem đối thoại trong phim, ta có thể nghe thấy những hình thức mà sách văn phạm gọi non-standard. Nhận biết chứ không sử dụng.

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG